/ actions

current

book sale:

upcoming

residency
> FABA Art Residency

De Woning Van Wassenhove
Museum Dhondt-Dhaenens
29.09.2021-30.10.2021

werkperiode
> Hiding between the props

at Witte Rook, Breda, NL
with Margot Zweers
29.11.2021 – 20.12.2021

2022
residency
> May-June: in the Vlaamse schuur on Landgoed De Moeren

Van Gogh Air, Zundert NL

2021

exhibitions

Terms of Conditions (Book launch with exhibition)
29.05-19.06 Bovenkamer, Fred&Ferry Gallery, Antwerpen BE
Performances executed by: Annelein Pompe and Marthe Cornelissen
Technical assistance: Lydia Debeer and Winnie Claessens

Beste lezer,

Terms of Conditions is een choose-your-own-adventure book waarin de lezer een freelancer belichaamt die zichzelf ontslaat en op precies hetzelfde moment door zichzelf ontslagen wordt. De lezer bepaalt het vervolg van het verhaal (en de gevolgen van deze acties) door te kiezen. 

Vragen onderweg: In hoeverre ben je zelf al een product? Wie werkt voor wie? Is het werk als je er niet voor betaald wordt? En hoe zit het met mensen die veel geld verdienen aan je specifieke onzekerheid, aan je angsten, verlangens en dromen?

Speciaal voor de book launch ontwikkelde ik een choose-your-own-adventure tentoonstelling, waarin enkele hoofdstukken uit het boek tot leven worden gewekt. Deze tentoonstelling/book launch opent op 29 mei in de Bovenkamer van Fred & Ferry Gallery, van 13u tot 18u, en is te bezoeken tot en met 19 juni.

NB. Omdat het boek over arbeidscondities spreekt leek het me logisch en spannend om mijn werk hiervoor deels uit te besteden: ik stuurde een vacature uit voor een vervanger die mij voor vijf achtereenvolgende weken (20 oktober 2020 tot 23 november 2020)  in mijn artistieke praktijk (betaald) zou gaan vervangen. Uit de sollicitanten koos ik Annelein Pompe die in deze periode verder werkte aan Terms of Conditions, waarvoor ze de introductie schreef, De mens die niets regelde, een extra verteller introduceerde en een interview afnam met Lisette Olsthoorn. Ook gaf Annelein een lezing LUCA Brussels over de rol van animatie in mijn werk, Annelein volgde mijn e-mails op en schreef een verslag over haar ervaringen: Dagboek van een vervanger. Op 13 juni gaat Annelein namens mij het podium op in iii, Den Haag, een videoscreening en Q&A die in de vervangingsperiode werd uitgesteld wegens COVID-19 maatregelen. Annelein en ik besloten dat Annelein deze Q&A toch zal doen, omdat zij dit zo vast legden in het vervangingsprojectcontract. Annelein zal op 29 mei van 14u-17u aanwezig zijn in de BOVENKAMER van FRED&FERRY GALLERY om boeken te signeren. 

Terms of Conditions is te koop voor €39,99. 

Dit project werd ondersteund door het Mondriaan Fonds en de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid.

🚪🚪

Dear reader, 

Welcome to the book launch/exhibition of Terms of Conditions, a project by Karina Beumer

Terms of Conditions is a choose-your-own-adventure book in which the reader embodies a freelancer who simultaneously fires herself and resigns. What are the complications of these actions? The reader determines the story by choosing.

Some questions along the way: To what extent are you already a product yourself? Who works for whom? Is it work if you don’t get paid for it? And what about people who make money from your specific insecurities, from your fears, desires and dreams? 

Specially for the book launch I developed a choose-your-own-adventure exhibition in which some chapters of the book will be brought to life. The book launch opens on May 29 in the Bovenkamer of Fred & Ferry Gallery, 13h-18h and is on view until June 19.

NB. Because the book speaks about working conditions, it seemed logical and exciting to Karina to partly outsource her work: Karina send out a vacancy for a substitute to replace her in her artistic practice for five consecutive weeks (20 oktober 2020 to 23 november 2020). Out of the applicants, Karina choose Annelein Pompe who in this periode continued working on Terms of Conditions, for which she wrote the introduction, The human who didn’t arrange anything, introduced an other narrator and conducted an interview with Lisette Olsthoorn. Also Annelein gave a lecture in LUCA Brussels about the role of animation in the work of Karina Beumer, followed up on Karina’s work emails and wrote a report about her experiences during this period: Dagboek van een vervanger (Diary of a substitute). On June 13 Annelein takes the stage on behalf of Karina after a film screening in iii, The Hague, which was postponed because of the COVID-19 measures. Annelein and Karina decided that Annelein will do this Q&A anyway, because they signed for this in the substitute-project-contract. Annelein will be present on May 29, 14h-17h in the BOVENKAMER of FRED&FERRY GALLERY to sign books.

Terms of Conditions is for sale for €39,99. 

This project is generously supported by the Mondriaan Fund and the culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid.


De keuzebalie (p. 4,5,6), performance: Marthe Cornelissen, foto: Tomas Uyttendaele

De keuzebalie (p. 4,5,6), performance: Marthe Cornelissen, foto: Tomas Uyttendaele

p. 186 en p. 252, foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele

The narrator, foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele

p. 12, foto: Tomas Uyttendaele

p. 12, foto:Tomas Uyttendaele

p 186, foto: Tomas Uyttendaele

p 186, foto: Tomas Uyttendaele

p. 252, foto: Tomas Uyttendaele

p. 252, foto: Tomas Uyttendaele

p. 418, foto: Tomas Uyttendaele

p. 418, foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele

De keuzebalie (p. 4,5,6), performance: Marthe Cornelissen, foto: Tomas Uyttendaele

Film Fest
> UHF STV Film Fest
part of Antwerp Art Weekend 2021
organized by Peter Lemmens and Karina Beumer.
Host: Dolf
13.05-16.05 at Video 77, Antwerpen BE
TV channels by: Barbara Visser, Chloé Op de Beeck, Anaïs Chabeur, Helen Dowling, Annelein Pompe, Eleye Boerenkamps, Mark Luyten, Peter Lemmens, Karina Beumer.

screening + Q&A
> Matters of Being
filmscreening: Was het maar zo makkelijk
iii, Den Haag, NL
13.06.2021
with: Anna Moreno
and: Annelein Pompe (substitute of Karina Beumer)
special thanks to: Nele Brökelman

publications

> Terms of Conditions (Book launch with exhibition)
Een Geen Pijn Productie, with contributions by Annelein Pompe, Lara Garcia Diaz, Adrijana Gvozdenovic, Philip, Lisette Olsthoorn, Hard End Soft, Marian Donner, Iza van Erkel, Eleanor Duffin, Peter Lemmens, Alan Quireyns.

Terms of Conditions is een choose-your-own-adventure book over een freelancer die zichzelf ontslaat en op precies hetzelfde moment door zichzelf wordt ontslagen.Wat zijn de complicaties van deze acties? Jij bepaalt het verhaal door te kiezen. Enkele vragen onderweg: In hoeverre ben je zelf al een product? Wie werkt voor wie? Is het werk als je er niet voor wordt betaald? En hoe zit het met mensen die geld verdienen aan je specifieke onzekerheden, aan je angsten, verlangens en dromen? 📖 Het boek is te koop voor €39,99 📖 De book launch opent op 29 mei in de Bovenkamer van Fred & Ferry Gallery, van 13u tot 18u, en is te bezoeken tot en met 19 juni. Dit project werd ondersteund door het Mondriaan Fonds en de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid. 🚪🚪 Terms of Conditions is a choose-your-own-adventure book about a freelancer who simultaneously fires herself and resigns. What are the complications of these actions? You determine the story by choosing. Some questions along the way: To what extent are you already a product yourself? Who works for whom? Is it work if you don’t get paid for it? And what about people who make money from your specific insecurities, from your fears, desires and dreams? 📖 The book will be for sale for €39,99 📖 The book launch opens on May 29 in the Bovenkamer of Fred & Ferry Gallery, 13h-18h and is on view until June 19. This project is generously supported by the Mondriaan Fund and the culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid.

“I’m starting to feel like a fat anthropologist in the jungle of her fast mind. She is a kind of reporter from the parallel universe where jokes have become an everyday occurrence. Still appreciated, but due to the time difference, not always funny. However they have a full right to exist. The conditions are as moldable as the clay of the hands growing out of her camera. The autonomy of ideas and the exclusive right to ideas and images is fading. The rule is to eliminate myself.” — The substitute

29 May 2021, 14h-17h, Signing session Karina Beumer (by Annelein Pompe) Image: The training of the signature. Photo by Tomas Uyttendeale.

signeersessie door Annelein Pompe (vervanger), foto: Tomas Uyttendaele

> interview with Lisette Olsthoorn (executed by Annelein Pompe)
for TIM magazine #2 business
13.05-16.05 at De Studio, Antwerpen BE

 

> TIM book shop
reprint Dear Michael Dean,
part of Antwerp Art Weekend 2021
In 2017 Eleanor Duffin and I cycled from Antwerp to Munster (Skulptur Projekte) to Kassel (Documenta 14). This book is a diary of our journey and the documentation of a stolen book. Especially for TIM’s bookshop a new edition (2021, Geen Pijn Producties, 4 copies) of Dear Michael Dean, is published, with one extra drawing (o km) that wasn’t placed in the first edition (2017, Selfpublished, 3 copies, these went to Eleanor, Michael and myself). 
13.05-16.05 at De Studio, Antwerpen BE


> interview with Sarah & Charles
for TIM magazine #1 artistic relations
launch: 14.02.2021 at Gallery Gallery, 14h-21

.

.

.

.

.

Sept 01, 2020 – Sept 01, 2021 Kortlopende beurs, Vlaanderen

Aug 01, 2020 – Jan 31, 2021 Projectsubsidie Mondriaan Fonds voor Terms Of Conditions: Het project stelt de vraag: “Wat gebeurt er als een Zelfstandige Zonder Personeel zich bij zichzelf ontslaat, en precies op hetzelfde moment op staande voet ontslagen wordt door zichzelf?” Het werkplan voor de projectsubsidie bestaat uit een onderzoek voor de ontwikkeling van een serie video’s, tekeningen, performances en uiteindelijk een choose-your-own-adventure book: een performatief boek waarin de lezer zelf de keuzes maakt voor het verdere verloop van het verhaal.

2020
exhibitions
> Bicycle on the wall
A project on micro-economics and the formation of an art collection.
with: Geoffrey de Beer and others
24.10.2020-31.10.2020
Base Alpha Gallery, Antwerp BE

.

.

.

.

.

.

.

> Some, or all, have been a projection of Uhl’s mind
Één op veertig en een half galerie
Fred & Ferry, Antwerpen BE

6 september – 10 oktober
special thanks to: Winnie Claessens

“Karina Beumer’s solo tentoonstelling Some, or all, have been a projection of Uhl’s mind (Dit is een quote van Patricia Pisters, uit The Neuro-Image -A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture- (2012), Stanford University Press, p. 89.) is de eerste tentoonstelling van één op veertig en een half galerie.

Eén op veertig en een half galerie werd in augustus 2020 opgericht door beeldend kunstenaar, curator, zakelijk- en artistiek directrice Winnie Claessens.

Some, or all, have been a projection of Uhl’s mind begint in het labyrinth met de Deep dark mountain thoughts (2020, videoinstallatie 07’54” (loop) geluid door Igor Kłaczyński). Met het hoofd in de hand kruipt de protagonist van scherm naar scherm.

In de tweede ruimte loopt u zelf tussen papier-maché objecten. Dit zijn de schaalmodellen (één op veertig en een half) uit het Deep dark mountain thoughts decor, maar dan in pindakaaskleur. In deze ruimte bevinden zich twee figuranten, de een is aan de telefoon terwijl zij door het venster kijkt. Zij is zo in gesprek dat zij een eventuele toeschouwer niet opmerkt. De tweede figurant verstopt zich voor deze toeschouwer. In het beste geval heeft dit het effect dat de toeschouwer wel een aanwezigheid voelt maar niet ziet.

De derde figurant bevindt zich in de ruimte La tête du vent, le ruisseau de la forêt (2020, videoinstallatie 03’02’’ (loop)). “Nous sommes pour ainsi dire suspendus, attirés par une sorte de chuchotement inaudible, des paroles gelées par l’impressionnante autorité du langage.” (Martial Déflacieux over het werk van Karina Beumer) We zijn zogezegd geschorst, aangesproken door een soort van onverstaanbaar gefluister. Bevroren woorden door de indrukwekkende autoriteit van de taal.”

 

> Nine wet pussies
with Alto Séné
11 Rue de Rochefoucault
Clermont-Ferrand FR
29 July, 18h-22h

La silicone seconde, vidéo dans la grotte de papier 12’29’’
avec: Lea Magnien, Quentin Chantrel, Hugo Heart, Alto Séné
avec sound samples par: Igor Kłaczyński, Katinka de Jonge, Welmer Keesmaat

La forêt bleue, mur avec dessins à visiter avec un lampe frontale.

Roach in the blue forest …

Karina Beumer file comme un gardon à travers la forêt bleue. Aux allures de garçonne, elle entretient la vie rythmée d’un personnage sans corps ou, pour être plus précis, dont les membres s’éparpillent au fil des vidéos, des dessins, des sculptures qui lui sont consacrés. Un monde parallèle, ni idyllique ni apocalyptique, sans limite même, en expansion comme le serait, nous dit-on, l’univers. C’est drôle, c’est touchant, parfois inquiétant. On se déplace allègrement sans gravité, comme les roches décoratives qui abritent certaines scènes de ses films. Nous sommes pour ainsi dire suspendus, attirés par une sorte de chuchotement inaudible, des paroles gelées par l’impressionnante autorité du langage. Libéré en quelque sorte, émancipé d’un devoir si souvent remis sur la table. Comprendre n’est pas le sujet. Karina Beumer invente avec malice quelque chose qui nous échappe et nous appartient toutefois, comme l’expression d’une humanité sans borne, sans préjugé.
– texte : Martial Déflacieux

> Marché Super
Home Alone
Clermont-Ferrand FR
12h à 19h
11-12 July

kleurpotlood en ecoline stift op papier, 23 x 30 cm

residency
> Artistes-en-Résidence, Résidence Croisée

Clermont-Ferrand FR
01.06.2020-31.07.2020

kleurpotlood en ecoline stift op papier, 23 x 30 cm

kleurpotlood en ecoline stift op papier, 23 x 30 cm

> Zero Years
with: Hans De Beuckelaer, Emilien Simon, Vincent Egon Verschueren, Gitte Le Bruyn, Kobe Ruysen, Jeroen Cluckers, Filip Anthonissen, Thomas Verijke, and The five exhibitions of the YouTube ArtSpace, with: Oshin Albrecht, Karina Beumer, Benedicte Beldam, Machteld Bernaert, Lola Bezemer, Sarah-Kay Blewitt, Noortje de Brouwer, Miles Fischler, Elias Cafmeyer, Pierre Coric, Karolien Chromiak, Jeffe De Brabandere, Jivan van den Ende, Alix De Jonge, Julie De Kezel, Stan D’Haene & Jannes Snyers, John Erwin Dillard, Ayrton Eblé, Laura op ’t Eynde, Deveny Faruque, Fitgirl, Isabel Fredeus, Cleo Foole, Lin Gerritse, Niels Goos, Anthe Hermans, Lien Hüwels, Kristin Karólína, Kitty Kamp, Dieter de Kerf, Andrea Kerstens, Clara Lissens, Melissa Mabesoone, Nanami Maeda, Myrthe van der Mark, Anna Mlck, MONOMONO, Maarten Nico, Yemo Park, Koi Persyn, Liesbeth Plettincx, Federica Di Pietrantonio, Betül Sefika, Matt Seka, Robert Soroko, Sietske Van Aerde, Vincent Van Dijck, Jaimy Van der Sloten, Iris van der Ende, Jivan van der Ende, Viktor Van Hoof & Hooman Jeddy, Amber Vanluffelen, Ersi Varveri, Margo Veeckman, Vincent Egon Verschueren, Ruby Water, Thomas Willemen
special thanks to Jivan van den Ende
Zomerfabriek, Antwerpen BE
9 July-31 August (currently closed due to the health measueres in Antwerp)
/

> Vitrine Project
Mariem Arbi & Karina Beumer
25.05.2020-06.07.2020Karina Beumer’s installation is a reaction to the drawing by Mariem Arbi. Arbi depicts a body without a face and without hands. In an attempt to fill this in, Beumer made the missing body parts.The exhibition asks questions about apotemnophilia – the desire to amputate a healthy body part – or it tells the story of someone who tried to be in two places at once but got stuck somewhere in between the frames.
Links: De inzending van Mariem Arbi
Rechts: Een bijdrage vanuit de Monopole Artists Studio’s: Karina Beumer

 
/
> The Image Generator
Dambruggestraat 342, Antwerpen BE
10-13 september
/
actions
> Terms of conditions
03.09.2020-25.11.2020

> vervanging door Annelein Pompe
20.10.2020-24.11.2020

For five consecutive weeks, Annelein Pompe replaces Karina Beumer in her artistic practice. During this period Annelein continues to work on the choose-your-own-adventure book Terms of Conditions, gives a lecture in LUCA Brussels about the role of animation in the work of Karina Beumer, a talk after the film screening in iii The Hague, follows up the emails from Karina, and writes a report on her experience of this period: Diary of a substitute. — The employer and employee

I’m starting to feel like a fat anthropologist in the jungle of her fast mind. She is a kind of reporter from the parallel universe where jokes have become an everyday occurrence. Still appreciated, but due to the time difference, not always funny. However they have a full right to exist. The conditions are as moldable as the clay of the hands growing out of her camera. The autonomy of ideas and the exclusive right to ideas and images is fading. The rule is to eliminate myself. — The substitute

Voor vijf achtereenvolgende weken vervangt Annelein Pompe, Karina Beumer in haar artistieke praktijk. (20.10-23.11) In deze periode werkt Annelein verder aan het choose-your-own-adventure-book Terms of Conditions, geeft een lezing in LUCA Brussel, een talk na de filmscreening in iii Den Haag, volgt de mails op van Karina en schrijft een verslag over haar ervaring van deze periode: Dagboek van een vervanger. —De werkgever en de werknemer

Ik begin me een dikke antropoloog te voelen in de jungle van haar snelle geest. Ze is een soort verslaggeefster uit de parallelle universa waar grapjes een dagdagelijksheid hebben aangemeten. Nog steeds gewaardeerd worden maar door het tijdsverschil niet altijd grappig zijn maar een volledig bestaansrecht hebben verworven. De omstandigheden zijn even vormbaar als de klei van de handen die uit haar camera groeien. De autonomie van ideeën en het alleenrecht op idee en beeld vervaagt. De regel is mezelf te elimineren. — De vervanger

> lecture at LUCA, Brussels
executed by Annelein Pompe
10.11.2020

> Hiding between the props
at Tale of a Tub, Rotterdam NL
with Margot Zweers
04.12.2020
.
.
> Deep dark mountain thoughts, Studio Sessions
Deurne, BE
17.03.2020-28.05.2020

Deep dark mountain thoughts
video 07’54”
sound: Igor Kłaczyński

performance:

> You iou uoi
The Nieuwstraat Festival
An undisclosed day in 2020, between sunrise and midnight.
The city center of Dordrecht, NL
“The performances will be carried out by volunteers, unannounced and with no explanation.
Taking place in everyday settings, the performances involve hiding the unusual within the usual. Passersby will perceive the actions, but might not recognize them as performance art.”
The program consists of works by: Annie Abrahams, Karina Beumer (executed by Emmy Vollaard), Ron Blom, Jessica van Deursen, Guillaume Dufour Morin, Ienke Kastelein, Jonathon Keats, Laura Hyunjhee Kim, Stefan Klein, Frans van Lent, Deirdre MacLeod, Javier Mansilla, Maria Martens Serrano, Andrew McNiven, Janet Meaney, Nico Parlevliet, Mikio Saito, Elia Torrecilla, Albert van der Weide, Kamila Wolszczak

“It felt like I really had a conversation with an old friend although I never heard her voice before. I experienced a kind of nervous feeling in my chest and stomach. The part about the skydiver’s body language resembling mine I found to be really intimate and bewildering. When I hung up I realised I wasn’t finished talking.”
– Emmy Vollaard

/

> Geen pijn
Bij Monopole Artists Studio’s, Deurne, België
17.04.2020-28.05.2020
Dansers: Chloé Op de Beeck, Jelle Kindt, Karina Beumer

De puntjes op de I en de J zijn op gepaste afstand van elkaar en van de GEEN PIJN tribune geschilderd. Op deze stippen wordt iedere werkdag gedanst door diegene die die dag in het atelier hebben gewerkt. Iedere danser kiest 1 liedje (per dag). De playlist van alle nummers is hier te beluisteren. 

Geen pijn: No pain. The dots on the I and J are painted at an appropriate distance from each other and  the GEEN PIJN (no pain) tribune. On these dots is being danced by those who worked in the studio that day. Each dancer chooses 1 song (per day). Listen to the playlist with all songs here.

publications
PHp 0: STARGATE 63
release of the first-last edition of the Pink House press
edition of 100, black and white, loose pages
with: Jeroen Bocken, Karina Beumer, Valentine Cernat, Raluca Cotcoriciu, Senne Claes, Christine Clinckx, Camille Cluzan, Julia Dahee Hong, Lynn Depreeuw, Nico Dockx, Baldvin Einarsson, Fluwelen Koord, Andrijana Gvozdenovic, Emma Heidarsdottir, Erin Helsen, Heide Hinrich, Johann, Kauth, Bori Kormos, J.Krissis, Jef M, Rocio Nosela, Johan Pas, Vijai Patchineelam, Panos Profitis, Bence Rohánszky, Rien Schellemans, Jackson Shallcross-Platt, Valgerður Sigurðardóttir, Stakattak, Dennis Tyfus?, Daniel Van Espen, Ersi Varveri, Kostas Varveris, Gijs Waterschoot, David Wojtalewicz
The Pink House, Italiëlei 62, Antwerpen BE
21.02-23.02
/
> launch TIM Magazine
visueel interview met gerlach en koop
Kunsthal Extra City, Antwerpen BE
28.02.2020, 19h30-22h00
online
> Unstable podcast: Sleeping. Unstable Podcast by Katinka de Jonge takes you on a journey whilst doing a specific activity. In every Unstable Podcast a series of fragments is selected that relate to this  activity, besides this, in every episode one guest is invited.
> BOX
an unsound radio broadcast in a dystopian time >> transmitting noise and monotonous signals >> emitting phantom frequencies and ghost waves >> harmonic vibrations and resonance >> field recordings and dissonant world travels >> lockdown-soundtracks with an infinite range >> sonorous infections that penetrate the walls of a solitude box
with Bauke Noppen, Chloé Op de Beeck, Daan Gielis, Dirk Schellekens, Han Trax, Idris Sevenans, Kris Van Dessel, Ria Pacquée, Zena Van den Block, Boris & Kitchenknife, Tram Scawped
26.04.2020-now
/
> Ballroom Project #2
Online catalogue.
19.04.2020-19.06.2020
2019, A large nebula containing some very young hot stars, 100x70cm, ink on paper

2019, A large nebula containing some very young hot stars, 100x70cm, ink on paper

 > H-Hold on the waves
Online exhibition at Work on display – the Quarantine way, Art Space on YouTube
With video works of Karina Beumer, Sarah-Kay Blewitt, Ayrton Eblé, Jivan van der Ende, Fitgirl, Cleo Foole, Lin Gerritse, Niels Goos, Lien Hüwels, Clara Maria Magdalena, MONOMONO, Robert Soroko

> Print at home coloring book by artists in times of corona
Initiated by Laurens Marien.
You can download the color book for free and discover all artists on the website: printathomecoloringbookbyartistsintimesofcorona.hotglue.me
Artists: Adriënne van der Werf, Andrea Kerstens, Annea Lyvv Dreisz, Annelien Snyers, Anne-Mie Van Kerckhoven, Antoine Carbonne, Antoinette d’Ansembourg, Benjamin Abel Meirhaeghe, Bert Villa, Bert Jacobs, Broos Stoffels, Camille Segaert, Celine Aernoudt, Céline Mathieu, Carole Debuck, Céline Talens, Chantal Pollier, Chloé D’hauwe, Clara-Lane Lens, Dieter Durinck, Dries Peeters, Dries Segers, Dries Van Laethem, Eline Harmse, Elise Debrock, Elke Van Kerckvoorde, Emma Keppens, Eva Demulder, Eva Teetaert, Eva Vermeiren, Ezra Veldhuis, Ferre Marnef, Floris Hoorelbeke, Gitte Hendrikx, Hanna Ravnsborg hollevoet, Helen Van de Vloet, Ilke Gers, Indrė Svirplytė, Ines Bodlovic, Ines Claus, Jan Laroy, Jan Vandeplancke, Jef Cuypers, Jolijn Baeckelandt, Jore Dierckx, Julie De Kezel, Justine Grillet, Karina Beumer, Katinka de Jonge, Kevin Trappeniers, Kiko Moon, Koi Persyn, Laurens Mariën, Leda Devoldere, Lieselotte Vloeberghs, Lisa Vantorre, Lotte Vansantvoet, Louise Delanghe, Lukas Verstraete, Lysandre Begijn, Maika Garnica, Mardulier en Deprez, Marlies De Clerck, Mathilde Cominotto, Maya Strobbe, Mira Verstraeten, Myrthe van der Mark, Naomi Kerkhove, Nastasia Daelman, Natasha Rijkhoff, Natasja Mabesoone, Nello Margodt, Olivier Goethals, Pauline Van Der Sypt, Pommelien Koolen, Robbert&Frank Frank&Robbert, Romane Claus, Roos Peee, Sander Misplon, Sarah Yu Zeebroek, Sarah Stone, Shervin Sheikh Rezaei, Shirley Villavicencio Pizango, Siene Hollemans, Sofe Vandevoorde, Sophie Doutreligne, Stan Auwers, Stien Bekaert, Stijn ter Braak, Tjobo Kho, Tom Van Brugghe, Vedran Kopljar, Wannes-Cools, Willem Boel
 
upcoming:
 actions
> Some, of all, have been a projection of Uhl’s mind
VJ set voor Nina +
Sexyland, Amsterdam NL
postponed

2019

exhibitions
Baptiste Audousset & Karina Beumer
AAIR

Ploegstraat 27, Antwerpen
22-24.11

Karina Beumer_P1050574_MatthiasYzebaert

“Karina Beumer werkt in dit eerste deel van de residentie verder op de video ‘Deep Dark Mountain Thoughts’ en dwaalt net als Molly, de protagonist uit de video, gedurende twee maanden door de residentie. Molly, die in de residentie verblijft, wordt getuige van de geboorte van een soortgenoot. Een creatieproces dat Beumer op verschillende plekken in de residentie activeert. Tegelijkertijd worden de avonturen van Molly gedocumenteerd in een residentie-dagboek en krijgt iedereen die in het huis rondloopt een plaats in Molly’s queeste. Beumers’ werk vertrekt steeds vanuit de tekenkunst, maar leidt vaak tot andere kunstvormen zoals muziek, sculpturen, videokunst, publicaties en animatie. In haar vreemde universum brengt zij banale zaken in contact met eigen creaties. Haar werk is kritisch humoristisch.”

“In this first part of the residency, Karina Beumer continues to work on the video “Deep Dark Mountain Thoughts” and wanders, just like Molly the protagonist from the video, through the residency. Molly, who resides at the residency, witnesses the birth of a fellow-species. A creation process that is activated by Beumer in various corners of the residency. At the same time, Molly’s adventures are documented in a residency-diary and everyone who walks around in the house is entangled in Molly’s quest. Beumers’ work always starts from drawing, but often leads to other art forms such as music, sculptures, video art, publications and animation. In her alien universe she connects banal issues with personal creations. Her work is critically humorous.”

– Charlotte van Buylaere

DSC07681_grot small

The following pictures are taken by Matthias Yzebaert

Karina Beumer_P1050556_MatthiasYzebaertKarina Beumer_P1050565_MatthiasYzebaertKarina Beumer_P1050581_MatthiasYzebaert

> Growlers, Cracklers & Bursters
Artists: Anna Godzina – Christoph De Boeck – Daan Gielis – Ersi Varveri – Esther Venrooy – Floris Vanhoof – Imge & Sine Özbilge – Jonathan Paepens – Karina Beumer & Peter Lemmens – Koba De Meutter – Lydia Debeer – Maika Garnica & Willem Coenen – Robert Soroko – Willem Boel – Winnie Claessens

CIAP, Hasselt BE
31.05.19 – 01.09.19

Een reeks landschappen schuift traag voorbij. Achtergronden voor een tekenfilm die elkaar verzadigen tot een voorgrond. Een voice-over spreekt niet tot de kijker, maar tot iemand die zich buiten beeld bevindt. Een onopgemerkt personage, het kunnen er ook meer zijn. Een groep omstanders. Een filmcrew, misschien. Er is ook wat muziek, maar het is niet meteen duidelijk of dit een echt deel van de scène is of een soundtrack die er in postproductie werd overgeplaatst.

A series of landscapes slowly passes by. Backgrounds or an animation that saturate each other to create a foreground. A voice over speaks not to the viewer but to someone off-screen. An unnoticed character, or maybe multiple. A group of bystanders. A film crew, perhaps. There is also music, but it is not immediately clear whether this is really part of the scene or a soundtrack that was added in post-production. 

photo: Michiel de Cleene

15556191189

> CC01
Peter Lemmens, Emma Gregory, Wendy Morris, Puck Vonk, Erin Honeycutt, Hanne Van Dyck, Ananda Serné, Dorothee Lang, Pierre Coric, Hristina Tasheva, Mark Luyten, Khristina Klumbies, Idris Sevenans, Laura Op ’t Eynde, Yvonne Lake, Karina Beumer, Arjan Vanmeenen, Zuzanna Sosnowska, Pamela García, Li Jia Ning Michelle, Katrien Kustermans, Dries van Doorn, James McColl, Anneleen Steenbergen, Katya Derksen, Julian Van Der Moere, Reinier Vrancken, li-jen tan, Kat Cassar, Frie J. Jacobs, Sarah-Kay Blewitt, Ennikke Visselaar, Maxim Ryckaerts, Jordy Koevoets, Fred Michiels, Niels Poiz, Tom Peeters, Andrea Zrno, Tim Verherstraeten, Typophobia, & Emerald Liu.

6 June (19h) – 16 June
Tique Art Space, Korte Vlierstraat 5, Antwerp BE

Schermafbeelding 2019-05-28 om 15.09.34


> Artist Driven Space

Een random pendeldienst tussen de deelnemende galeries, musea en kunstruimtes van Antwerp Art Weekend. Gedurende deze ritten worden geluidsfiles van kunstenaars via de geluidsinstallatie van de wagen beluisterd. Dit mobiele event zal iedere dag starten vanaf de centrale Art Weekend locatie. Passagiers geven zelf aan naar welke locatie zij gebracht wensen te worden.

with: Dennis Tyfus, Ersi Varveri, Esther Venrooy, Gijs Waterschoot, Jan Gordts, Karina Beumer, Kris Van Dessel, Lieven Segers, Maika Garnica, Mark Luyten, Peter Lemmens, Ria Pacquée, Rien Schellemans en Tram Scawped
16-19 May more info

Schermafbeelding 2019-02-28 om 15.15.34

“Karina Beumer is an artist using the interview as an artistic format to look at margin areas that usually are not included within the artistic frame. She turns the camera 180 degree to show what is behind or reveals the editorial commentary as a book.”
Peter Lemmens, april 2019

“Karina Beumer is een kunstenaar die het interview als artistiek format inzet om naar randgebieden te kijken die normaal niet binnen het artistieke kader vallen. Ze draait de camera 180 graden om te tonen wat er zich achter bevindt en toont het redactioneel commentaar als boek.”

residency
> Artistes-en-Résidence, Résidence Croisée
AAIR Antwerpen, BE
01.10.2019-30.11.2019
Screen Shot 2019-10-29 at 16.08.10

“Karina Beumer (°1988, woont en werkt in Antwerpen) werkt in dit eerste deel van de residentie verder op de video ‘Deep Dark Mountain Thoughts’ en dwaalt net als Molly, de protagonist uit de video, gedurende twee maanden door de residentie. Molly, die in de residentie verblijft, wordt getuige van de geboorte van een soortgenoot. Een creatieproces dat Beumer op verschillende plekken in de residentie activeert. Tegelijkertijd worden de avonturen van Molly gedocumenteerd in een residentie-dagboek en krijgt iedereen die in het huis rondloopt een plaats in Molly’s queeste. Beumers’ werk vertrekt steeds vanuit de tekenkunst, maar leidt vaak tot andere kunstvormen zoals muziek, sculpturen, videokunst, publicaties en animatie. In haar vreemde universum brengt zij banale zaken in contact met eigen creaties. Haar werk is kritisch humoristisch.”
Charlotte van Buylaere, AAIR, oktober 2019

“In this first part of the residency, Karina Beumer (°1988, lives and works in Antwerp) continues to work on the video “Deep Dark Mountain Thoughts” and wanders, just like Molly the protagonist from the video, through the residency. Molly, who resides at the residency, witnesses the birth of a fellow-species. A creation process that is activated by Beumer in various corners of the residency. At the same time, Molly’s adventures are documented in a residency-diary and everyone who walks around in the house is entangled in Molly’s quest. Beumers’ work always starts from drawing, but often leads to other art forms such as music, sculptures, video art, publications and animation. In her alien universe she connects banal issues with personal creations. Her work is critically humorous.”

 

actions / events

 
> Molly:
Artwork in residence
AAIR Antwerpen BE
14.10.2019-30.11.2019

> BAD 
Belgium Art & Design
(You probably think this song is about you) (screening)
10-13 oktober 
Floraliënhal, Citadelpark, Gent BE

 
 

> Open Studio’s
Met: Chloé Op de Beeck, Maika Garnica, Céline Mathieu, Tramaine de Senna, Robin Foesters, Jelle Kindt, David Dos Santos, Edwin Deen
Tweemontstraat 62, 2100 Deurne, Antwerpen BE
13.10.2019, 14u – 18u

> Opening Vitrine Project
13.10.2019, 14u – 18u

75237447_2613780382018363_1347937080252039168_o

Welcome to the Vitrine Project! This vitrine displays duo-exhibitions that will be on show for six weeks. A combination is made with the mail of a neighbour and mail from the outside. Therefore we would like to invite and encourage you to send something, or put something in the mailbox: Tweemontstraat 62A, 2100 Deurne, Antwerpen, Belgium.

history: Several artists are working in the Monopole Artists Studios since some years. It’s only in October 2019 that a group of them (Maika Garnica, Tramaine de Senna, Chloé Op de Beeck, Céline Mathieu, Karina Beumer, Jelle Kindt and Edwin Deen) opened the Vitrine Project: A mail art project / window gallery on the street in which duo exhibitions will be on show for six weeks. The project is always open to the local residents, passers-by, art lovers and digital followers.

Welkom bij het Vitrine Project! In deze vitrine worden duo-tentoonstellingen gemaakt die zes weken te zien zijn. Er wordt steeds een combinatie gemaakt met post van een buurtgenoot en post van buitenaf. We willen je daarom van harte aanmoedigen en uitnodigen om iets op te sturen of in de brievenbus te stoppen.

74455020_2613780525351682_8517687040148504576_o

> “You witnessing the Gaze”
performance with Contemporary Monk
with Dawn Nilo, Johannes Nilo, Philipp Toc
06.09.2019
A Performance Affair, Brussels BE

> From white paper to whiteboard
Extra City, 20.06.2019, 18h00-20u30
With Peter Lemmens, Brenda Tempelaar, Karina Beumer

“As a standalone second discussion of a study group on distribution in art, this visual thinking exercise spins off to look more at the artwork itself, its possible configurations and an artist’s point of view. Artworks are often given a very concentrated distribution: an exhibition, sometimes limited to the opening of an exhibition, an article, a quick advertisement, … They might be an ultimate consumer product, peaking very fast and disappearing arguably even faster. How can art grasp its own distribution? Which roles can distribution play in an artistic practice? How are these models of distribution feeding back into artistic practices? What does art leave slipstreaming in its wake?

from white paper to whiteboard_foto Chloé Op de Beeck2

photo: Chloé Op de Beeck

The first discussion (What Are We Talking About When We Talk About Distribution?) took place on May 20th at Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam. This second part starts from a white paper which will also be made available one hour before the discussion on a whiteboard.

Karina Beumer, Peter Lemmens and Brenda Tempelaar are invited to that whiteboard and redraw the premise during a visual discussion.”

Speciale dank aan ARIA en Gary.


> What Are We Talking About When We Talk About Distribution?
Initiated by Peter Lemmens and Laurens Otto
Moderator: Tirdad Zolghadr
Organised by  Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Coordinated by Timo Demollin, Peter Lemmens, Laurens Otto, Nasrin Tork and Astrid Vereycken
Respondents: Karina Beumer and Brenda Tempelaar
20.05, 20:00 – 22:00, De Brakke Grond, Amsterdam NL

> Record launch: What you gonna do in the milky way (anyway)?
12.04.2019 The Famous Royal Navy Volunteer, Bristol, UK
01/01 edition for Eleanor and Garry

 

 

> Cameo
special thanks to Marc Bijl

screenings
De film die er niet is
spel: Nina Goedegebure, Milan Boele van Hensbroek, Tim van den Heuvel

camera: Lukas Heibges
geluid: Ilse van Loon
assistentie op de set: Michael
regie: Mari Sanders, Karina Beumer
montage: Karina Beumer
Productie: RAM Collectief
Met steun van het Amsterdamse Fonds van de Kunst

In 2016 sluit filmcollectief RAM zich op in een hutje in de Franse bergen om te kijken of ze een speelfilm kunnen maken uit improvisatie. Het verhaal ontwikkelt zich terwijl ze werken. Zodra de eerste scenes erop staan wordt het één groot vraagtekenen, ieder karakter gaat zijn eigen gang, het narratief strand en alle personages maken er een einde aan. Na twaalf pogingen tot het maken van een speelfilm nodigt het film-collectief Karina Beumer uit om een montage te maken van het oorspronkelijke materiaal. Ze geven haar Carte Blanche en Karina zet het verhaal naar haar eigen hand. Werkelijkheid en fictie wisselen elkaar af in deze montage. Wat hebben wij nu gezien? Wat is dit voor verhaal?

> “Wat gebeurt er als je een collectief van makers opsluit in een hutje in de Franse bergen?”
spel: Nina Goedegebure, Milan Boele van Hensbroek, Tim van den Heuvel, Ilse van Loon, Lukas Heibges, Mari Sanders

camera en geluid: Roel Neuraij
regie en montage: Karina Beumer
Productie: RAM Collectief
Met steun van het Amsterdamse Fonds van de Kunst
 

In 2016 sluit filmcollectief RAM zich op in een hutje in de Franse bergen om te kijken of ze een speelfilm kunnen maken uit improvisatie. Het verhaal ontwikkelt zich terwijl ze werken: Vlogger Mike (Milan Boele van Hensbroek) en zijn broer -met een niet aangeboren hersenbeschadiging- Jonas (Tim van den Heuvel) krijgen een ongeluk tijdens het filmen. Mike raakt bewusteloos en Jonas schreeuwt om hulp. Charlie (Nina Goedegebure) schiet te hulp en vangt beide broers op in het huis waar zij verblijft om het verlies van haar gestorven zusje te verwerken. 
Zodra de eerste scenes erop staan wordt het één groot vraagtekenen, ieder karakter gaat zijn eigen gang, het narratief strand en alle personages maken er een einde aan. Na twaalf pogingen tot het maken van een speelfilm nodigt het film-collectief Karina Beumer uit om een montage te maken van het oorspronkelijke materiaal. Ze geven haar Carte Blanche en Karina zet het verhaal naar haar eigen hand. Werkelijkheid en fictie wisselen elkaar af in deze making off. Wat hebben wij nu gezien? Wat is dit voor verhaal? Hoe gaat het nu verder?

> ‘Where do the characters go when the story ends?’
Open for new challenges, Was het maar zo makkelijk, We have to think of something else

Cinéma Vérité, Alice’s house, Brussels BE
08.01.2019, 20h00

2019, Deep dark mountain thoughts

2019, Deep dark mountain thoughts

publications

 > (Het komt erop neer dat ik het aan mijn computer heb gevraagd.)
filmmagie, N° 700 12/2019
filmmagie2


> Artist’s pages

LODGERS – Sustainability is not Enough | Non-Conventional Organisations and Initiatives
CCQO, Lodgers, M HKA
PDF: click here


> How about a ghostwriter writing a deleted scene for an offscreen character?
in Forum +, collaboration with Peter Lemmens
how about

how about2how about3> Screenshots Boven de muur, in Urban Matters, Adrien Tirtiaux
> Carte Blanche #1 in Kunstletters

—————————————————————————


2
018

missing scene

(exhibition)
> The watercolour room
part of the HISK laureates 2018 exhibition
Leopoldskaserne
Charles de Kerchovelaan 187/A
Gent BE
22.11 – 16.12
with: Alejandra Hernández, Anais Chabeur, Anja Braun, Anna Bella Geiger, Aquil Copier, Beatrijs Lauwaert, Benoît Vandenbroucke, Bernhard Rüdiger, Bernd Lohaus, Bram Demunter, Cadine Navarro, Catherine Claeyé, Che Go Eun, Chloé op de Beeck, Christian Kolverud, Christian Meyer, CJ Mahony, Conny Kuilboer, David Hancock, Elias Ghekiere, Eline Vansteenkiste, Enrique Marty, Fia Cielen, Francesca Ferreri, Gary Markle, Gert Aertsen, Guillaume Bijl, Hannah Mevis, Hans Wuyts, Heide Hinrichs, Herman van Ingelgem, Iris Van Geen, Ives Maes, Johna Hansen, Joke Raes, Jonathan Paepens, Karina Beumer, Kasper De Vos, Klaas Vanhee, Koosje Schmeddes, Kristen Rastas, Leander Schönweger, Lien Huwels, Lieve D’hondt, Lieve Van Stappen, Lieven Stockx, Lisa Wilkens, Lucas Devriendt, Maria Blondeel, Maria Boto, Mariana Rebola, Max Santo, Max Sudhues, Melissa Mabesoone, Michiel Alberts, Noor Nuyten, Odilon Pain, Pär Strömberg, Pepa Ivanova, Perihan Keles, Pieter De Clercq, Rebekka Löffler, Reece Jones, Renate Wilkens, Sarah Smolders, Scobodan Stosic, Stephan Balleux, Stephanie Rizaj, Steven Baelen, Thé Van Bergen, Thomas Desmet, Uma Breakdown, Vincent Sampaio, Wilfried Huet, William Ludwig Lutgens
Many thanks to Anaïs Chabeur, Goeun Choi, Pieter De Clercq, Marijke De Roover, Bram Demunter, Liesbeth Henderickx, Susanna Inglada, Chloé Op de Beeck, Mostafa Saifi Rahmouni, Leander Schönweger, Sarah Smolders, Lisa Wilkens

“De dialogen en ontmoetingen die kunstenaar Karina Beumer in gang zet zijn als meerstemmige, surrealistische gedichten, uitgevoerd als tekening, publicatie of video. Veelal zonder dat haar protagonisten het doorhebben worden zij een onderdeel van het werkproces, en ook de werken zelf worden protagonist; altijd op zoek naar een nieuwe bestaansvorm. Beumer geeft de aanzet tot dialoog, speelt de rol van verslaggever en vormgever tegelijk, en zoekt in de ander een poëtische miscommunicatie of vertaling. Uitkomsten van die zoektocht vormen samen een multimediaal dagboek van intermenselijkheid, waarbij ook de toeschouwer als toevallige passant het risico loopt geciteerd te worden.”
– tekst: Brenda Tempelaar, november 2018

2018, I show you,  ink on paper, W 420 mm × H 590 mm

2018, I show you, ink on paper, W 420 mm × H 590 mm


> Landelijk Atelierweekend

Guest at Atelier Ron Beumer
Hooisteeg 6, Waalwijk, NL
17 & 18 November

Mijn vader nodigde mij uit als gastexposant in zijn atelier in de Hooisteeg in Waalwijk. Wij tonen een aantal duo-portretten, tekeningen die wij van elkaar maakten terwijl we voor elkaar model zaten. En we gaan dit weekend ook tekeningen van de bezoekers maken.

Ron+Karina_2


> Join the Reunion

Kunstpodium T
Noordstraat 105
Tilburg
September 14 – October 14

The Saloon Within


> Wellness Center Future Proof
(How to tame the multi headed dragon in the palace of mirrors?)

Lodgers, M HKA, Antwerpen BE

Wellness Centre Future Proof is a research project that runs parallel to – and infiltrates into – the academic research of C.C.Q.O. (Cultural Commons Quest Office) at the University of Antwerp. It is an inherently artistic project, located both in reality and in fiction. This creates the possibility to function in an artistic and a non-artistic environment.

with: Arne Herman, Giuliana Ciancio, Hanka Otte, Lara Garcia Diaz, Louis Volont, Pascal Gielen, Thijs Lijster, Walter van Andel & Juan Canela, Kaj de Jonge, Lac De Laet, Fabricio Terranova (filming Donna Haraway) and Karina Beumer

Screen Shot 2018-06-08 at 13.38.29


CCQO _ Lodgers_exhibition view_photo M HKAcc_1_26_5
3462e758-0d62-4724-b682-920fda4b0024

(installation pictures: Christine Clinckx)

The Open Call, 2018
HD video, colour, stereo, 11’57’’
video, montage and drawings: Karina Beumer
sound: Katinka de Jonge, Igor Kłaczyński, voice: Liesje De Laet
translation: Brenda Tempelaar
special thanks to: Pascal Gielen, Lara Garcia Diaz, Peter Lemmens, Jan Reimus

The Open Quest, 2018
HD video, colour, stereo, 17’22’’
video, interview, montage and drawings: Karina Beumer
with: Pascal Gielen, Lara Garcia Diaz
interview: Katinka de Jonge, Karina Beumer, Liesje De Laet
translation: Brenda Tempelaar

> De roze sokkel
met: Karina Beumer, Eleye Boerenkamps, Anke Huntjens, Tyrell Kuipers, Glenn Peeters, Judith Pool, Jan Willem Reimus, Chris Rijk, Jeroen Schampers, Koes Staassen
Opening: vrijdag 25.05, 20:00
Zaterdag 26 en zondag 27.05, 13:00 – 17:00
Stedekestraat 59, 5041 DM Tilburg (Stichting Superstedeke)
Tilburg 25 – 27 mei, 2018
(picture: Eleye Boerenkamps)

aaaaa

(book)

(bookpresentation)
> Building Friendship Fair
Friendship Building
Rijnkaai 37
Antwerpen BE
15.12 (12h00-18h00) – 16.12 (14h00-17h00)

> I preferred the movie
with Peter Lemmens
Art Book Fair
Royal Academy, Antwerpen, BE
13 October

A digital movie file was opened with an incompatible software. The result of this unsound method writes an off-screen novelization of this movie as a book in 36 volumes. For each volume the unique cover depicts a still from a second movie as a sequel or prequel.

I preferred the movie_all books_klein

> Art Book Fair
Wiels, Brussel, BE
Where do the characters go when the story ends?
08 & 09 September, BE

(bookscreening)
> part of Epilogue, from the exhibition Catalogue
with DJ set of Zwillingpaar
curated by Publication Studio Rotterdam
V2_Lab for unstable media

(book presentation & screening)
> Ghent Art Book Fair
screening: 05.05 Was het maar zo makkelijk
book: 05.05 – 06.05, 11:00h – 18:00h
Dok Noord 5L, Ghent BE

(book presentation)
> Tique Salon #14
met Brenda Tempelaar, Peter Lemmens
A series of (in)direct questions to one or two or three authors of a casually collected set of publications without it being immediately clear whom or which publication these address.
02.05, 19:30u
Tique, Antwerpen BE

picture: Welmer Keesmaat / Katrin Kamrau

pictures: Welmer Keesmaat / Katrin Kamrau

 

11_DSF1356

photo Katrin Kamrau

(boekvoorstelling)


> Where do the characters go when the story ends?

wdtcgwtse?
met: Geoffrey de Beer, Erik Hagoort, Brenda Tempelaar, Winnie Claessens, Alexandra Crouwers, Valerie Van Roey, Céline Mathieu, Ingrid Verhoeven, Dennis Van Mol, Karl Ove Knausgård, Ruth Joos, Els, Simon Kentgens, Welmer Keesmaat, Edwin Deen, Stefan Wouters, Bruce Springsteen, Stefan van der Meer, Nico Dockx, Hans de Jonge, Lydia Debeer, Timo van Grinsven, Lise Lotte ten Voorde, Eleanor Duffin, Yin Yin Wong, Stijn Huijts, Puck Vonk
7 t/m 11 februari 2018, Prospects & Concepts, organized by the Mondrian Fund, during – and in Art Rotterdam more info / combined with an intervention in the booth of Base Alpha Gallery
Vormgeving: Yin Yin Wong, Uitgever: Publication Studio Rotterdam NL

“Where do the characters go when the story ends? is both a book and a film trilogy. It comprises Beumer’s recent films ‘Open for new challenges’, ‘Was het maar zo makkelijk’ (If only it were that easy) and ‘We have to think of something else’ (part One and Two). The book chronicles each film frame by frame, interspersing images with texts by Eleanor Duffin, Brenda Tempelaar, Céline Mathieu, Ingrid Verhoeven, Dennis Van Mol, Els, Lise Lotte ten Voorde, Puck Vonk, Stijn Huijts and an accompanying ‘director’s commentary’ dialogue between Beumer and Publication Studio’s Yin Yin Wong, which documents the development of the book itself.

In the spirit of Beumer’s practice, this project is a process of accumulation. Within the films, scripts are build up by being repeatedly enacted, continuously altered and constantly renegotiated. Tools of communication — translation, indication, instruction, and explanation — become stage directions and create entry points for improvisation, weaving reality throughout the scripts that somehow, perhaps through the act of framing itself as art, becomes a fiction of its own. And just as the film becomes an exhibition becomes a book, the status of the participants shifts along with the work too — elements fold onto each other as people unexpectedly find themselves at once an incidental bystander and a star of the film, somehow signing their autographs at its book launch.”
– Publication Studio Rotterdam
(theater)
> Momentum #3
DeSingel, Antwerpen, BE
How about a ghostwriter writing a deleted scene for an offscreen character?
in collaboration with Peter Lemmens
special thanks to d e t h e a t e r m a k e r
tribunes door: Jozef Wouters

Schermafbeelding 2018-10-05 om 17.39.22

(action)
> Challenge your curator: The Missing Scene

with Agnieszka Sosnowska (Joanna Tercjak)
April 28, Warsaw, Aeroclub PL

> Visual works by visual means
Parallel Show, the book(launch)
organisation: Frans van Lent
performance: Peter Baren, Karina Beumer, Jeroen Bouweriks, Irina Danilova, Daniela Degen, iwbdjdyatmvezdmnekzawvb, Mr. & Mrs. Gray, Timo van Grinsven, Alexia Karavela, Erin Helsen, Emma Waltraud Howes, Jolanda Jansen, Ienke Kastelein, Frans van Lent, Steef van Lent, Andrew McNiven, Joana Molla, Marnik Neven, Henk Overdevest, Nico Parlevliet, Ellen Rodenberg, Pepe Romero, Rafael Sanchez, Maarten Schepers, Ursula Scherrer, Joshua Schwebel, Lisa Skuret, Elia Torrecilla, Ieke Trinks, Gijs Velsink, Ventiko
April 22, 15:00 – 17:00h, Kunsthal Rotterdam NL

(publication / presentation)
> Open Ateliers #12
Nucleo, Gent, BE
07 October

nucleo_beeld op a3_karinabeumer3_small2

> 148daysprinting
een project van An Onghena: 148daysprinting will archive daily news which is printed directly from the Van Eyck Academie in Maastricht. During a one year residency program items, documentation and gossip will be spread among al the participants and staff. This news is printed on the Gestetner360 at the Charles Nypels Lab.
Also shown as project 86,34 at the Art Center in Sarasota Florida USAbrendatempelaar_karinabeumer


> The Pink House Press

With contributions by: Karina Beumer, Willem Coenen, Cosmopolite inc, Olga Evangelidou, Giannis Galiatsos, Maika Garnica, Alexis Gautier, Harry Heirmans, Erin Helsen, Constantine Lianos, Jef Meyer, Pat McCarthy, Mathias MU, Nashek, An Onghena, Ria Pacquée, Mia Syn, Adrien Tirtiaux, Luisa Ungar, Lieven Van Dercruyssen, Puck Vonk, Sam Watson, Ellie Wright, Ersi Varveri, Gijs Waterschoot
1,2, 3 February, Pink House Antwerp (BE)

kleurplaat (the power to move your buisness)

> to which dimension(s) do you relate? 
met Katinka de Jonge en Liesje De Laet
to which dimension(s) do you relate

> 168H
met Margot Zweers, georganiseerd door Eef Schoolmeesters
168H KMKMKMK / 168H MKMKMKM 168H Margot Zweers & Karina Beumer < Pdf

168H KMKMKMK

168H MKMKMKM


(position)
> guest researcher (for) CCQO (ARIA (University Antwerpen))

(review)
> Rekto:Verso: Waterige verhalen voor het antropoceen, door Thijs Lijster
Nieuwe verhalen over traag geweld, Kosmo-esthetiek, en Complexity Porn

Rekto:Verso Nr. 82 Exit Homo.

> Tubelight #107
A story that never ends
door Nina Knaack. Lees Nina’s tekst hier.

p1 tubelightp2 tubelight


“Met dit werk wilde ik onderzoeken in hoeverre je als maker invloed hebt op je eigen werk. Wat als iedereen elkaar van ‘medemakerschap’ verdenkt? Welke verantwoordelijkheid heeft het publiek?”
– Karina Beumer

(drawings)
> for Willem de Kooning Academie, Rotterdam NL
The Autonomous Fabric: Station to station #1 Transactions

(publications)
> Where do the characters go when the story ends?
2015 – 2018, filmtrilogy & filmnovel
Uitgeverij: Publication Studio Rotterdam
Vormgeving: Yin Yin Wong
Redactie en video en vorm: Karina Beumer
Speciale dank aan: Geoffrey de Beer, Erik Hagoort, Brenda Tempelaar, Winnie Claessens, Alexandra Crouwers, Valerie Van Roey, Céline Mathieu, Ingrid Verhoeven, Dennis Van Mol, Karl Ove Knausgård, Ruth Joos, Els, Simon Kentgens, Welmer Keesmaat, Edwin Deen, Stefan Wouters, Stefan van der Meer, Nico Dockx, Hans de Jonge, Lydia Debeer, Timo van Grinsven, Lise Lotte ten Voorde, Eleanor Duffin, Yin Yin Wong, Stijn Huijts, Puck Vonk

> unsound methods or how I preferred the movie
Peter Lemmens & Karina Beumer
Publishing: Lomez Publishing

A digital movie file was opened with an incompatible software. The result of this unsound method writes an off-screen novelization of this movie as a book in 36 volumes. For each volume the unique cover depicts a still from a second movie as a sequel or prequel.
alleboeken op een rij

(Open Studio)
> 10 jaar Studio Start!
With Tom l’Istelle, Edwin Deen, Frederik Gruyaert
Tweemontstraat 62, Antwerpen, BE
2 September, 13h00 – 19h00


2017

logo-downloads-nl-web-groen


(residency)
> A-I-R Laboratory

CCA Ujazdowski Castle
01 March – 31 May
Warsaw PL

“Karina Beumer tworzy filmy, w których kumulują się powołane przez nią do życia sytuacje i interwencje. Filmy mają postać strumienia świadomości,dochodzi w nich do nieustannej wymiany ról: obraz zaczyna mówić a publiczność zostaje powołana do roli głównego tematu wydarzenia.Beumer nazywa te sytuacje formą współdziałania, narzuconego poprzez występy na żywo, występy i performanse, których nie jesteśmy nawet świadomi. Kluczowe są w nich uczucia. Rdzeniem filmów zawsze jest rozmowa – między ludźmi lub między przedmiotami.

Jak nadać dialogowi kształt? Co oznacza powtórzenie improwizacji? Praktyka Beumer jest „zaludniona” przez różne osoby, a każda z nich może stać się aktorem i wspólnikiem w poszukiwaniu znaczenia trywialnych spraw życia codziennego.

Ostatnią ukończoną pracą Beumer jest trylogia filmowa pt. Where Do the Characters Go When the Story Ends? (Gdzie podziewają się bohaterowie,kiedy kończy się historia?)”
– Centre for Contemporary art, U-jazdowski, Warsaw PL, March 2017

 

(exhibition)
> Usportowiony
curator: Anna Czaban
with Franco Ariaudo and Emanuele De Donno, Norbert Delman, Marek van de Watering and Karina Beumer, Douglas Gordon.
Performance encourager, by Marek van de Watering and Karina Beumer. App developer: Winoe Bhikharie: Through the downloaded application, you will have access to tasks and solving them will stimulate physical activity and movement around the castle.
application for smart mobile devices
U-jazdowski
Centre for Contemporary Art
24 June – 31 August
Warsaw PL


> The Whether or not assumptions (Miller, 2017)
met Katinka de Jonge, Liesje de Laet, Fia Cielen, Karolien Chromiak en Erin Helsen
georganiseerd door Wouter Van Loo
19.05 – 21.05 – in Paris Texas, Antwerpen BE

Curator Wouter Van Loo invites Karina Beumer to take part in a group exhibition. He promotes the exhibition as: “An exhibition with six young female artists.” Therefore Karina invites Wouter to execute her work: to built a tribune for the exhibition. She also gives Wouter the task to document his (her) work in video. Karina cuts the material using her female gaze, and tries to objectify Wouter. The tribune was on show during the exhibition, accompanied with the edited film footage. After the exhibition, Karina uses the parts of the tribune as a book closet in her studio. Wouter gets the video file in return.

> small painting for Luciano Benetton’s Imago Mundi
via Marie Vandenbosch via Marianne van Boxelaere
13.05 – 26.10 La Biennale di Venezia IT

(film screenings)
> Open For New Challenges

Artist Talk: Geoffrey de Beer, Base Alpha Gallery, Antwerp BE
05.10: 18:00

> Ghostwriters
09 – 10.10: AIR Laboratory, U-jazdowski, Warsaw PL
As performer Alex Cecchetti requests volunteers to come to the stage, Karina Beumer plays with the idea of public interaction. Alex, then, does not know how big his influence on this video-research is. In parallel to that,sound-designer Igor Kłaczyński transforms written text into sound.

Screen Shot 2017-04-22 at 16.45.42

> Metamonumentperformancevideo
09 – 10.10: AIR Laboratory, U-jazdowski, Warsaw PL
The critical tourism series, is created by architecture studio Centrala. It is an evolving guided-tour throughout Warsaw’s memoryscape. Małgorzata Kuciewicz shows Marek and Karina the metamonument: a monument about a monument. Marek and Karina try to add an other layer in to this term, and therefore create a metamonumentperformance. In this project, some questions arise: What is the battle of the monuments? Can documentation be a strategy? Is possible to do anything at this monument without making unconscious propaganda? And: how to be careful?

 

2017, The missing scene, ink on paper, H 590 mm × W 420 mm, video: https://vimeo.com/251477153

2017, The missing scene, ink on paper, H 590 mm × W 420 mm, video: https://vimeo.com/251477153

2017, Choose the character, ink on paper, H 277 mm × W 354 mm

2017, Choose the character, ink on paper, H 277 mm × W 354 mm

(performances)

04.08.2017_280 km / But, do you put the butt butter in your hair as well?

04.08.2017_280 km / But, do you put the butt butter in your hair as well?


> Eleanor Duffin & Karina Beumer cycle from Antwerp to Munster (Skulptur Projekte) to Kassel (documenta14). August 1 – 17.

questions by: Eleanor Duffin, Karina Beumer
drawings: Karina Beumer
artists: Hito Steyerl, Pierre Huyghe, Ayse Erkmens, Jeremy Deller, Michael Dean, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Maria Hassabi, Douglas Gordon, Termokiss / Toestand / Happy Positiv / Soshenko 33
warm showers: Rick, Barbara, Ingrid, Koen, Christa, Frans

07 fietsen_03.08 226 km

01.08.2017_80 km / Day one is fundamental

01.08.2017_80 km / Day one is fundamental

02.08.2017_151 km / Ingrid en Koen, warm (wet) showers

02.08.2017_151 km / Ingrid en Koen, warm (wet) showers

03.08.2017_206 km / Boterhammen met vette pruimen

03.08.2017_206 km / Boterhammen met vette pruimen

03.08.2017_226 km / Jongens. Bellen.

03.08.2017_226 km / Jongens. Bellen.

04.08.2017_250 km / Früh. Stück.

04.08.2017_250 km / Früh. Stück.

04.08.2017-250 km / Why is this not drying?

04.08.2017-250 km / Why is this not drying?

08.08.2017_381 km / Why do I have to pee so often?

08.08.2017_381 km / Why do I have to pee so often?

09.08.2017_386 km / How do we fit the pizza in the tent?

09.08.2017_386 km / How do we fit the pizza in the tent?


> Meta Monument Performance
met oa. Marek van de Watering, Hard End Soft
28.05, 15:00 – 20:00h
Willy Brandt monument, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warschau PL

> mmmm m mmm
karaoke during The Whether Or Not Assumptions

mmm m mmm

> Episode 4 Tamam Shud
Reading the Unwritten
The world is not a text, neither an algorithm, said kimono man, and the interpreter is always a liar. But how beautiful are the promises of a kiss,under starry chariots in the sky. Now, take a card, he said. (Alex Cecchetti)
((The Book Lovers: Joanna Zielinska & David Maroto))
– intervention in the performance of Alex Cecchetti

April 13, Black Box, CCA Ujazdowski Castle
Warsaw PLchoose the character

> roundaboutperformance
with Simon Kentgens
roundabout, Marina di Ragusa IT
screenshot_roundaboutperformance

> ja
with Brenda Tempelaar, Dirk Hartjes and Anco Salari
stadhuis, Weesp NL
ja

(publication)

Using Usership
Erik Hagoort: onderzoek voor het lectoraat Autonomie in Kunst en Vormgeving, Expertisecentrum Kunst en Vormgeving, St. Joost Academie.
 Met: Karina Beumer, Simon Davies, Imad Gebrayel, Sander Jongen, Daniele Marx, Guido de Pooter, Laura Schippers, Sheng Wen Lo. / 2016-2017

> Super Zine #1
with: Anan Striker, Bruno Xavier da Silva, Denise Radijs, Dirk van Lieshout, Edwin Deen, Emily Huurdeman, Frank Koolen, Jacco Weener, Jerome Daly, Jo Caimo, Joep Hinssen, Juan Pablo Plazas, Karen Amanda Moser, Karina Beumer, Maarten Bel, Mathias MU, Meral van de Velde, Mike Moonen, Niek Hilkman, Puck Rouvroye, Rowan van As,Thijs Franssen, Vera Gulikers, Vera Verseput and Vincent Bijleveld
launch at March 2nd, 20:30: WORM, Rotterdam NL

“Om het kunstwerk meer functie te geven, geeft ze in de film een schilderij de hoofdrol en het vermogen tot spreken. Dat omkeren doet ze met alle spelers van de film: toeschouwer krijgt hoofdrol en hoofdrol wordt rekwisiet. Ze maakt de kunstbeschouwer onderdeel van het werk door haar publiek in beeld te brengen.”
– Julia Steenhuisen: Studio Visit #10, Metropolis M, Oktober 2016


(presentation)

> Open Studio’s
cristal monopole 2.0_ uitnodigingMet werk van: Welmer Keesmaat, Puck Vonk, Jan Reimus, Jelle Kindt, Willy, David Dos Santos, Ali, Aedahah, Tramaine de Senna, Robin Foesters, Edwin Deen, Chloé Op de Beeck*, Karina Beumer. Rudi Trouvé komt solo optreden.

vrijdag 8 december
16:00 Open Studio’s
20:00 Solo optreden Rudi Trouvé
Locatie: Tweemontstraat 62, Antwerpen
Speciale dank aan Cultuur Centrum Deurne, Eva Staes, en Studio Start

* onder voorbehoud


“Karina Beumer maakt films waarin ze rollen geeft aan mensen en dingen.
Daarnaast werkt ze aan een constant storyboard in zwart wit inkt-tekeningen.”
– Studio Start

> Open Studio’s
with Maria Stokłosa, Marek van de Watering, hyslom, Dorian Batycka, Matthias Ringgenberg, Karina Beumer, Sakiko Sugawa, Elisa Storelli, Irwan Ahmett and Tita Salina
AIR Laboratory, U-jazdowski, Warsaw PL
9-10.10.2017
Open Studio comprises publicly accessible workshops, joint sessions, and presentations of artistic methods originated and applied in 2017 by resident artists of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. We invite visitors to see the backstage of artistic residency stays and of artistic work as such. There will be an opportunity to meet the artists in person and join the action by taking part in research activities, experiments, and work on the presentation of the projects.

> Answers (In de Keuken kijken)
potbrunchlatch, Kitchen Visit with Marianna Dobkowska, Marta Beszterda, Anna Ptak, Clara Ianni, Marek van de Watering, Elisa Storelli, Open Place: Yuriy Kruchak and Yulia Kostereva.
05.05 – Shared Kitchen, Laboratory, CCA Ujazdowski Castle
Warsaw PL
small answers

 

> From Standing Ovation to Open End. (Het voordeel van de twijfel)
in the exhibition 23 Assemblies, room 1: P for Performance, Maja Bekan
also with: Abner Preis, Marek van de Watering, Ula Sickle, Elisa Storelli

Introduction by Ika Sienkiewicz-Nowacka
28 March (For (not about) Filip Gilissen)
CCA Ujazdowski Castle
Warsaw PL

louder

(actions)
> The Open Source (Digital Detox)
met Katinka de Jonge en Liesje de Laet
trust us

> Tweede stem
In het werk van Puck Vonk,
15.11 Integrated, De Singel, Antwerpen BE

> voorleesperformance
14.10 Art Book Fair, Royal Academy, Antwerpen BE

> Challenge Your Curator
(The Missing Scene (missing))
with Agnieszka Sosnowska
07.10: Warsaw Aeroclub, Warsaw PL

> Draftsmen’s Congress
and birthday party of Paweł Althamer
many contributors, including Marek van de Watering, Clara Ianni
May 12, The Fryderyk Chopin University of Music PL

> – Een natuurfilm
Geeske de Boer-Visser & Karina Beumer, 2017

2016
(film screenings)
> Film premiere ‘We Have To Think Of Something Else’

Belgium Performance Festival 3
5 October 20:00u
Vrije Universiteit, Brussel BE

Screen Shot 2017-04-15 at 19.31.57

> ‘Open For New Challenges’
1 October 18:30u
Kumu Art Film Festival Estonia

“Karina’s werk leest als een sputterende dialoog. Ze registreert, ordent, herschikt, … herschikt nog eens … en pakt uit met een desoriënterend maar fris, licht en humoristisch eindresultaat. Ergens in dat proces wordt de singuliere status van tekening, schilderij of video onttroond. De veelvoudige werkelijkheid wordt onttoverd doordat de gebruikte media zo in scene worden gezet dat ze als het ware tegen wil en dank met elkaar beginnen dialogeren. Op basis van haar mensenkennis en scherpe observaties ontregelt Karina de logica van fragmentarische omgangsvormen in een al even hortende beeldtaal. Zoals Van Ostaijen meer betekenis genereert door in het zinnetje “Wie is jij” een loopje te nemen met de grammatica, zo legt Karina iets van een menselijk tekort bloot door het onhandige, het onaangepaste uit te vergroten en de communicatie op speelse wijze te deconstrueren
– Dennis Van Mol, Wie is jij?, Juni 2016

> Film premiere ‘Was Het Maar Zo Makkelijk’
Saturday June 11th, 2016.
Premiere at 21:00h.
Doors open: 20:30h
min-, Rotterdam NL

Min- presents Karina Beumer’s new film ‘Was Het Maar Zo Makkelijk’ (If Only It Were That Easy)
The film is conceived for Min- and was shot over the last few months at BOZAR Brussels, Royal Academy of Fine Arts Antwerp, the bathroom of the Belgium Performance festival and at Min- Rotterdam. With: Karl Ove Knausgård, Simon Kentgens, Welmer Keesmaat, Edwin Deen, Stefan Wouters, Erin Helsen, Timo van Grinsven, Valerie Van Roey and Brecht Hermans. Special thanks to Maria Grachova and André Kok. | www.minmin.us

“In an upfront, humorous and at times seemingly naïve manner Karina Beumer confronts people around her with existential questions. By documenting their honest replies and uncomfortable responses, each one of them becomes actor and accomplice in her search for meaning in the trivial matters of everyday life.”
– Simon Kentgens, June 2016

13483019_1115104768512067_5062628061833377546_o 13433137_1115104748512069_7155562790814641930_o 13442442_1115100508512493_2008851383298743347_o 13497677_1115097588512785_4609217578187876257_o 13490784_1115100505179160_593755785294610545_o 13498067_1115099291845948_3504540695762357029_o
(image: drawing: Simon Kentgens | book: Samuel Beckett, Watt , Olympia Press, Paris, 1953 (2009, Faber and Faber, p. 39)

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

> Film premiere ‘Open For New Challenges’
with Q & A and Meet & Greet
MHKA Artist Talk, with Geoffrey de Beer and Johan Pas,
April 28th. 19:30h Cinema Zuid, Antwerpen BE


text: “Dear visitor. It is a talk among us. Don’t ask questions. Don’t give answers. Make variations with your own thoughts. Allow to resume the motive. Allow to resume yourself.”
(Erik Hagoort, Symprovisation, 2015)

Open For New Challenges

(performance)
> Compilatie (complicatie?)

speech namens en voor Ron Beumer
Kunstlokaal Bemmel NL
screenshot compilatie complicatie


> Cristal Monopole 1.0

Tweemontstraat 62, Antwerpen BE
19.11.2016 – 14:00-18:00

We zetten onze deuren open van onze studios en tonen elkaars werk.

Totale oppervlakte: 600 m²
Aantal ateliers: 6 werkruimten, 2 bureelruimten
Aantal residenten: 11
Type bouw: Industrieel, 1ste verdieping

Het programma:
– schilderijen die normaal verborgen blijven
– Hip Hop van Ali
– videoscreenings bij Chloé
– pop-up performances van Hard End Soft
– drankjes van Luc en Patti in de Bierkaai
– Socratisch gesprek met Edwin
– iets met verpakkingen
– Artist Talk met David Dos Santos
– onder andere.

U bent welkom om met ons mee te kijken!
En deelnemen (op eigen risico).

Cristal Monopole wordt ondersteund door: Studio Start

> How to document the Belgium Performance Festival?

> Wir sind da (da da)
Cabaret der Künstler – Zunfthaus Voltaire
with Simon Kentgens, 12.08.2016

Simon and Karina cycled around the Zürichsee lake during the Manifesta 11, it took 110 km.
They finished in Cabaret Voltaire, where they made their final meters.
Cabaret Voltaire, Manifesta 11, Zurich CH

> Total Eclipse of the Heart
Karina sings ‘Total Eclipse of the Heart’ in the Fake Protest Songs Karaoke, a work by Filip Markiewicz.
Kunstenfestival Watou BE

> The Sideshow
invited by RUIS collective
with: Nico Dockx, Lieven Segers
lecture performance, 18:00u, 30 juni
Antwerp Tower (13th floor), Antwerpen BE

> whouhhoee (Was het maar zo makkelijk)
part of: Ten interventions / Mr. Makedo x Tique
Karina Beumer challenges the visitor to ask Welmer Keesmaat (initiator of Tique art space) about her intervention ‘whouhhoee’.
Welmer will then be forced to make his domestic scene open to the public. 

performance: Welmer Keesmaat
and an other intervention by: Tereza Ruller
June 10, 19:00h
tique art space, Antwerpen BE

> Shared / Folder
with Brecht Hermans
18 juni, 20:00u
Kc BELGIE, Hasselt BE

“We zouden deze Nederlandse kunstspruit toch enig Belgisch surrealisme kunnen toedichten.”
– Hilde Van Canneyt, Juni 2016

> The Parallel Show
with: Gijs Velsink, Timo van Grinsven, Erin Helsen and Malou van Doormaal
June 5, Huis van Gijn, Dordrecht NL

“Karina Beumer konfrontiert die Menschen in ihrem Umfeld auf humorvolle, freimütige, teils scheinbar naive Weise, mit existenziellen Fragen. Sie dokumentiert deren ehrlichen und unbehaglichen Antworten. So wird jeder und jede von ihnen zu Schauspielern und zugleich Komplizen bei Beumers Suche nach der Bedeutung der Banalitäten des täglichen Lebens. „Wenn es nur so einfach wäre“ ist eine romantische Komödie – ohne Happy End.”
– Nina Hebting, June 2016 

> Was het maar zo makkelijk, auction in veilinghuis Bernaerts, Antwerpen BE

catalogus collaboration with Maximus / photo: Anne-Marie Poels

catalogus collaboration with Maximus / photo: Anne-Marie Poels

> RHUBARB (2.0)
en het Meester, Meester, Meester, Meester, Meester gesprek
with Simon Kentgens, Simon Niks, Thomas Koevoets and Jonathan Huygens
12 mei 2016 – 15-16u / Museum de Pont NL

> Curiosity killed the cat
Karina vs. Karina TOTAL ART WORKOUT
Performance night.
Het Nutshuis, Den Haag NL
8 april, 19h – 22h

>Pinkhouse Bar, a not entirely anonymous drinks dispenser
with: Nel Aerts, Niek Hendrix, Lennart Lahuis, Alice De Mont, Robert Šalanda, Lieven Segers and Victoria Wigzell. And Children of the White Leaf, Floris Vanhoof, Pierre Berthet, Bart Sloow. DJ’s Cosmo Knex, Zoot Ruff ski and Chinese Takeaway.
Pinkhouse Bar: Karina Beumer, Erin Helsen, Jo Caimo and Timo Van Grinsven.
19:00u / Wednesday 16 March AIR Antwerpen BE

> EXPO ON ICE
IJsbaan Kristallijn, Warmoezenietsweg 20, Gent BE
zaterdag 5 maart: 20u tot 22u30
zondag 6 maart: 10u tot 11u30
curated by Laurens Marien and Leontien Allemeersch
Gerard Herman, Willem Boel, Eva Vermeiren, Bert Huyghe, Kasper De Vos, Mathias Prenen, Jo Caimo, Buren, Lucie Renneboog, Frank&Robbert/Robbert&Frank, Dries Segers, Bert Jacobs, Elke Van Kerckvoorde, Dieter Durinck, Klaas Rommelaere, Roeland Van Trigt, Ingeborg Deglein, Marlies DC, Karina Beumer, Sibran Sampers, Eno Swinnen, Wim De Pauw, Neel De Bruycker, Rowan Van As, Oscar van der Put

> BELGIUM PERFORMANCE FESTIVAL 2
with Ria Pacquée, Maria Degrève, Saori Kuno, Philip Meersman, Jo Caimo, Mikes Poppe, Peter Fengler, Tina Cake Line, Messieurs Delmotte, Eddy Ausloos, Johanna van Overmeir, Alicja Nowiczov, Beati Jolanda Niesyta, Edwin Deen and Welmer Keesmaat.
Pinhouse, Antwerpen BE

(exhibitions)
> Young

with: Sidney Aelbrecht, Karina Beumer, Tom Callemin, Liesbeth Henderickxx, Lize Pede and Hanne Van Dyck.
vernissage: June 30
exhibition: 30.06 – 31.08.2016
Kunstenhuis Harelbeke BE

> Arture #5
De Pastorie St-Mauritsplein, Ressegem
vernissage: 1 Juli / 19u – 23u
open: 2 – 10 Juli / 10:30u – 17u
with: Griet Dobbels, Philip Aguirre y Otegui, Ruben Bellinkx, Liesbeth Henderickx, Wesley Meuris, Hanne Van Dyck and Jonas Vansteenkiste.
Herzele BE

Philip (youiou y y u u u), 2015, inkt op papier, in lijst, 673 mm x 525 mm

Philip (youiou y y u u u), 2015, inkt op papier, in lijst, 673 mm x 525 mm

Toolland (bababadal), 2015, inkt op papier, in lijst, 482 mm x 360mm

Toolland (bababadal), 2015, inkt op papier, in lijst, 482 mm x 360mm

> Ten interventions
Mr. Makedo x Tique | art space
20-05-2016 | 25-06-2016
with: Tereza Ruller, Edwin Deen, Vedran Kopljar, Curdin Tones, Karina Beumer, Other Robots, Micha Eden Erdész, Hantrax.
Tique, Antwerpen BE

> A City is Not a Road – Artists for Ringland

With: Tinka Pittoors, Kris Fierens, Bernd Lohaus, Vaast Colson, Dirk Braeckman, Luc Deleu, Luc Tuymans, Pieter Laurens Mol, Thomas Rentmeister, Perry Roberts, Germaine Kruip, Nicolas Grenier, Deborah Kelly, Francis Alÿs, David Claerbout, Johan Grimoprez, Ye Linghan and 82 more …
Exhibition: 19 – 20 – 21 May: 12:00h – 18:00h / 22 May: 12:00h – 16:00h
Auction: 22 May: 16:00h
Veilinghuis Bernaerts, Antwerpen BE

> The Outer Limit Of Some Thing
20 May – 4 June
with Fred Bervoets, Patrick vanden Eynde, Flurin Biseg, Egon van Herreweghe, Wim Van der Celen, Robin Foesters, Jakub Rehak, Liebert De Bleser, Eric Chiafele, Yannick Ganseman and Karl Philips.
Curated by LAM
Pourbusstraat 3, Antwerpen BE

> Artist Trading Card
ATC
with Geoffrey de Beer

Organised by Charlotte Lybeer and Barry Camps
April 21 – 24
Galerie Martin van Blerk, Antwerpen

> THE GREAT WHITE (WILD) SILENCE
film – en radio programma door: Winnie Claessens en Karina Beumer
over: De Terra Nova-expeditie, Het Weer en De Liefde.
Er is altijd ruimte voor grote vragen.
maandag 11 april / 19:00u
Huis Happaert Antwerpen BE

> Onderbroken stad
4 – 5 – 6 March, Stadsfeestzaal, Antwerpen BE
with: Charlotte Lybeer, Renzo Martens, Petra Van Brabandt, Wim Wauman, Marc Steculorum, Margot De Clerck, Tom Poelmans, Lieven Segers, Denie Put, Eileen Van Craenenbroeck, Varvara Pogodina, Julio Varela, Izra Jans, Meriton Maloku, Peter De Boek, Bert Danckaert, Elisa Braem, Tom Verbraeken, Petra Everaert, Maarten Frederick Wets, Jana Beck, Karthika Nair, Jeroen Vissers, Ines Laukkanen, Ruben Podevijns, Frank Keizer, Athar Jaber, Jana Horálková, Lucas Verdijk en Vesna Faassen, Simon Danckaert, Harm de Gruyter, Jean Michel Verbeeck, Robin Sinnaeve, Sara Vanhee, Neal Leemput, Michel Yang, Adilia Yip On Ying, Moussa Dembele, Carmien Michels, Paolo Galli, Clara van den Broek, Hélène Elst, Muziek, Drama en Dans studenten van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Nina Herbosch, Lucas Vandervost, Kastaar, Frederik De Bleser, Marc Nagtzaam, Louis Lüthi, Karen Vermeren, Ward Heirwegh, Toon Leën, Robin Schijfs & Bruno Ferreira, Wesley Meuris, Maika Garnica, Jonas Vansteenkiste, Ramon Pino, Hamed Akhlagi, Ralph Collier, Pascale Van Os, Eveline Den Dooven, Ersi Varveri, Yvonne Lake, Shana Teugels, Hanne Van Dyck, Bernardus Baldus, Wannes Missotten, An Onghena, Karina Beumer, William Ludwig Lutgens, Joris Noots, Nel Bonte, de Onderzoeksplatformen EMRG, De Hybride Ontwerper, Horizontal Drawing, Speaking Jewellery, Interpraxis, docenten Tekenen met ankerpersoon Hilde Van de Peer, Arpaïs Du Bois, studenten Master of Research in Art & Design i.s.m. Pieter Vermeulen, Ruth Loos en Hans Wuyts, Helga Jakobson, Maika Guernica, Zino Moons, Adriano Lalicata, Maud Oonk, Thom Brand, Nina Orteu Pons, Marta Masiero.

(actions)
> Sagittarius

Hard End Soft (for Eleanor Duffin)
December 17th
mens room: Cultuurcentrum De Harde Post, Oostende BE

> Investigate what is, and not what pleases
25 November from 19:00
Lokaal 01, Antwerpen BE

> E5stafette
with Anouk Olijve, Leonie Brok, Marloes van Loon en Gina de Graaf
September 24th, Atletiekbaan Waalwijk NL

> ‘Studio Visit’
Karina invited Luc, who works in the Bierkaai (which is located under the studiocomplex) for a studio visit.
The audio piece of this conversation will be on show during the Open Studio’s.
Open Studio’s
September 4th
Tweemontstraat 62, Antwerpen BE

(publication)
> CONNECT, Lokaal01

Texts by Eva Decaesstecker, Tamara Beheydt and Louis De Mey
Images and interventions by Sarah Westphal, Meryem Bayram, Marc Nagtzaam, CARL (Luc Derycke, Stefaan Dheedene en Dries Verstraete), Esther Venrooy & Hans Demeulenaere, Maud Vande Veire & Derk Thijs, Hedwig Houben, Fiona Mackay, Pol Matthé, Christophe Terlinden, Ada Van Hoorebeke, Rinus Van de Velde, Peter Fengler, Michiel Alberts, Cath Smith & Alison Clare, Stijn Van Dorpe, Satoru Eguchi, Berten Jaekers, Herman Van Ingelgem, Adrien Tirtiaux, Nicolás Lamas, Aukje Koks, Paul Hendrikse, Wobbe Micha, Filip Vervaet, Jan Verpooten, Yoann Van Parys, Sofie Van der Linden, Andrew Parker, Tamara Van San, Leigh Clarke, Denicolai & Provoost, Karina Beumer, Lucy Harrison, Ad van Campenhout & Kris Vleeschouwer, Annabel Lange, Leyla Aydoslu, Vaast Colson

> whuuuhuuuuu oeh
Launch Tique | art paper
“Transition”
features pieces about Nel Aerts, Assemble, Fred Bervoets, Hou Chien Cheng, The Guerilla Girls, Haroon Gunn-Salie, Bouchra Khalili, Jos Jansen, Vedran Kopljar, Alicja Kwade, Caroline Mesquita, Josephine Pryde, Dries Segers, Yorgos Stamkopoulos, and Penelope Umbrico. Furthermore, there are articles on the Contemporary Art Museum in Estonia and the thriving art scene in Warsaw, as well as tips for remarkable artists, exhibitions and publications from art world professionals. Additionally, dispersed throughout the magazine, artists Karina Beumer, Romain Brunet, Katrien De Blauwer and Marina Richter provide unique artists editions.
September 17 – 16:00h – 19:00h
Korte Vlierstraat 5 Antwerpen BE

(online) www.lokaal01.be
> Karl Tellermann Collective, De Liefde

> Karl Tellermann Collective, Expectations

> Karl Tellermann Collective, Dear Visitor (screenplay)

> Karl Tellermann Collective, whouhhoee (was het maar zo makkelijk)

> tuesday May 3: online streaming Open For New Challenges,
also with: The Artista Review, The Atlas Initiatief, Reel Woman meets Mania Akbari, Elena Colman, Luis Ignacio, Rodriguez, Rotolux, Brecht Hermans, Lisa et Marjorie font de l’Art, Karl Philips, Nanne Muskens & Gijs Velsink, FoodSketz, Studio Goldfish, Valerie De Ghellinck, Squares & Triangles, Chloe Whittaker.
Q&A at 20:00h http://www.artistambassadorconvention.com/

> Karl Tellermann Collective, Painting between Asia and Europe

> Karl Tellermann Collective, TOOLLAND and MARTIN

> Karl Tellermann Collective, TOOLLAND


> Karl Tellermann Collective, Johann about ceramics being the new video

> Karl Tellermann Collective, interview with Philip the Painting

(commissioned)
> Boven De Muur

a project by Adrien Tirtiaux
for Museum M, Leuven BE
a movie by Karina Beumer
filmscreenings:
– Kadoc, Leuven BE 18.11.2016
– Iselp, Brussels BE 17.12.2016
– Artconnection, Lille FR 04.02.2017 – 18.03.2017

2015
(exhibitions)
OPEN FOR NEW CHALLENGES

duo exhibition with Geoffrey de Beer
Base Alpha Gallery, Antwerp BE

OFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNCOFNC


> het RHUBARB symposium

met: Simon Niks, Thomas Koevoets, Jonathan Huygens en Simon Kentgens
locatie: Het Wilde Weten, Robert Fruinstraat 35, Rotterdam NL
programma: SURpreview: de bijbaantjes-presentatie / rhubarb filmavond: “Once upon a time in the west” / tafelgesprek / open mic: gastsprekers Brecht Hermans en Vincent Bijleveld / RHUBARBDINER en officiële vernissage / open atelier / satellietlocatie / open studio / officiële finissage – “Je hebt RHUBARB nodig om het fris te maken.”

> ‘Mobile Autonomy’
Atelier van Lieshout and The Castle, video screening
Middelheimmuseum, Antwerp BE

> Sterren op het doek
Kunstroute, Hilversum NL

“An uncomfortable grouping together of objects, color fields and textures.”
– Brenda Tempelaar, June 2015


> TOOLLAND ROLAND JOHANN BRENDA MARTIN PHILIP PUCK NICO & YOU

BOOK LAUNCH
performance: Wouter Davidts & THE verboden boys
artist talk: Bart Kok & Karina Beumer / Sunday June 28th / 17h
Sint Lucas, Antwerp BE
curated by Karolien Chromiak, Dennis Ramaekers and Liesje de Laet

26 ddd06 karinabeumer

31 dd10 karinabeumer

29 dd07 karinabeumer

“Schaduwspel.” 
– Puck Vonk, April 2015

> LATENT ENCOUNTER a join-in picknick
22-6-2015, 14.00-16.00
Sterstraat 32
Antwerp BE
the gobelin, film-in-progress, stories, tea and more
with: 
Nico Dockx, Bau Evers, Vesna Faassen, Anna Fyrsten, Maika Garnica, Erik Hagoort, Linde Luyten, Prana Nibbering, Ersi Va, Karina van Leengoed, Lukas Verdijk and Andrea Zrno

>KINDERGEBURTSTAG’
Concept and curated by artist René Haustein to celebrate his birthday.
with Liza Wolters, Lisi Windisch, Lukas Marxt, Paula Müller, Artur Moser, David Brits, Till J. Huss, Sascha Appelhoff, Lena von Gödeke, Laura Lagemann, Valerie van den Abbeele, Philipp Valenta, Karina Beumer, Arjan Arjan, Peppi Bottrop, Naim Bytqui, Sumi Kim, Franziska Klötzler, Daniela Neuhaus, Margriet Craens, Clara Napp, Christoph Matthes, Mona Pourebrahim, Roman Podeszwa
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS, Paris FR
01 kb

> PLAT-FORM “the performative, the spectacle and … accepted norms”
with Eleanor Duffin, Richard Forrest, Maria McKinney, Suzanne Walsh, Joël Schuurmans and Jonas Vansteenkiste
Oonagh Young Gallery / Dublin IE

> DONKERWIT
artists: LIEVEN SEGERS, TIMO VAN GRINSVEN, ERIN HELSEN, SAORI KUNO, GIJS COENEN, KASPER BOGAERT, KAÏN WALGRAVE, CHARLOTTE SMET, SUSKE ANTIGOON, EVELINE KURYLAK, GREET THEUNKENS, TORRI NICKMANS, BRECHT HAYEN, NINA VERHELST, LAURA BERTRANDS, WANNES MISSOTTEN
– FACTOR 44 (sic) / Bleekhofstraat 44 / Antwerp BE

> Het testen van de nieuwe warmte
PRELUDE: Karl Tellermann Collective / Multiple Happening with: Timo Van Grinsven, Tina Cake Line, Harry Heirmans, Jo Kmo, Hannah Frieze, Sjoerd Leijten, Erin Helsen, Saori Kuno, Gurovich and Van Dijck, Bolwerk, Karl Tellerman Collective + DJ Kosmo Knex
Llllm3 / Antwerp BE

> Nieuwjaarsborrel
with Joël Schuurmans and Jonas van Steenkiste and Philip the Painting
WARP, Sint Niklaas BE

cropped-p6021.jpg

(performance)
> lecture performance

Geoffrey de Beer & Karina Beumer
OPEN FOR NEW CHALLENGES
with: Bart Vanderbiesen, Valerie Van Roey and Ingrid Verhoeven
Base Alpha Gallery
Antwerp BE

> ZONDER SCHROOM
met BR, speciale dank aan Lore van Roelen, Liese Vanhoven en Elias Cafmeyer.
Appelstraat 27a, Antwerpen BE
19.11.2015

> ‘Feelings’
Executed by Céline Mathieu, music advisor: Mihnea Mircan 3’47”
during the vernissage:
Geoffrey de Beer & Karina Beumer
OPEN FOR NEW CHALLENGES
Base Alpha Gallery
Antwerp BE

Feelings

‘Feelings’ / Executed by Céline Mathieu, music advisor: Mihnea Mircan / 3’47”

> lecture (Karina Beumer) performance (the public)
during the Art Book Fair
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerp BE

> Karina vs. Karina
TOTAL ART WORKOUT shirtologie edition
Beaufort beyond borders / A Dog Republic
with: Erich Weiss, Tere Recarens, Nico Dockx, Gianni Motti, Mark Wallinger, Philip Emde, Rirkrit Tiravanija, Sef Peeters, Geoffrey de Beer and Otto van Berchem
also with Chloe Clara and Mira / Iconostase Surjetée
Oostende BE

> Book Reading
(pre-lude BOOK LAUNCH: TOOLLAND ROLAND JOHANN BRENDA MARTIN PHILIP PUCK NICO & YOU)
jury performance – with Dora Garcia, Hermann Pitz, Steve Vanden Bosch, Joris Ghekiere, Ellen Augustynen and Koen Theys
June 19th, Sint Lucas, Antwerp BE

BOOK LAUNCH prelude

> Schaduwspel
lecture: Karina Beumer / performance and text: Puck Vonk
april 28th, 19:00h
SHOWROOM, Antwerp BE


“Schaduwspel.” 
– Puck Vonk, April 2015

(workshop)

> How to survive as an artist?
RHUBARB / during the Day of the Young Artist
Museum De Pont, Tilburg NL

(actions)
>’A conversation is a tool …’

guest speaker at Academy Guest Programme 2015-2016
Royal Academy of Fine Arts Antwerp BE
LIBRARYINTHELIBRARY
October 27, 2015

> text and drawings for FORUM+: Mobile Autonomy

> ART BOOK FAIR
with TOOLLAND ROLAND JOHANN BRENDA MARTIN PHILIP PUCK NICO & YOU
Sat 17 OCT. 10h – 18h
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
De Lange Zaal — Venusstraat 34b — 2000 Antwerpen BE

> home illustrator, WARP International Artist Village, Bruges BE
> Tapies urban floor painting, with A Dog Republic, Beaufort beyond borders, Knokke BE
> being selected to be nominated for the Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst – Amsterdam NL
> temporary drawings / M HKAFE, M HKA, Antwerp BE

(video)
> the painter and the knight

(online) / www.lokaal01.org
> Karina vs. Karina: Beaufort TOTAL ART WORKOUT 5/5

> Karina vs. Karina: Beaufort TOTAL ART WORKOUT 4/5

> Karina vs. Karina: Beaufort TOTAL ART WORKOUT 3/5

> Karina vs. Karina: Beaufort TOTAL ART WORKOUT 2/5

> Mobile Autonomy: Exercises in Artists’ Self Organization
> Karina vs. Karina: Beaufort TOTAL ART WORKOUT 1/5

> Karina vs. Karina: trailer TOTAL ART WORKOUT

> Karina vs. Karina: Wicked Game
> Karina vs. Karina: Exhibiting and
> Karina vs. Karina: museum conversation
> Karina vs. Karina: 130 meters artificial running

> Karina vs. Karina: Rock paper scissors

> Karina vs. Karina: cooking contest

(nomination)
> SWA Beertens Grafiekprijs / Antwerp BE

(collection)
> spaceBAR, collaboration with Winnie Claessens / ExtraCity Kunsthal, Antwerp BE
> documentary film ‘Mobile Autonomy’/ Middelheimmuseum, Antwerp BE

(publications)
> <H>ART magazine #148

2014
(exhibitions)
>Painting Party
Llllm3, Antwerp BE
thanks to all participants: MR. MYSTERY GUEST  PARTY HARDEN & DJ $TOM TONI MACARONI’s SMOKEMACHINE ONE-TIME INSTALLATION of EDWIN DEEN & FINISSAGE: a project of LIESJE de LAET WITH SPECIAL GUESTS: JO CAIMO WESSEL van BREEN HESSEL RASCH  KARL TELLERMANN KAROLIEN CHROMIAK DENNIS RAMAEKERS TIMO van GRINSVEN KARINA van LEENGOED GEOFFREY de BEER VALERIÉ de GHELLINCK BART VANDERBIESEN LISE LOTTE ten VOORDE SUSAN KUIJPERS MATHIAS MU SIMON DELOBEL AN ONGHENA AYRTON EBLÉ FILIP COLLIN LYDIA DEBEER LINE BROECKX KATINKA de JONGE MATS van INGELGEM SARA CLISSEN OCTAVE VANDEWEGHE TINKA PITTOORS VALERIE van den ABBEELE  THIERRY VANDENBUSSCHE BENNY van den MEULENGRACHT-VRANCX MARIEKE WINDER PUCK VONK HARM van ZWOL ELÉA de WINTER ROBBE SCHRIJVERS NINA ROSA SNIJERS TOMAS GRØDAL JESSE TOMBALLE YASMIN van der RAUWELAERT ALEX HERZOG TOM POELMANS VINCENT VERBIST  MAXIME PEETERS SARA SVARTHUMLE ERIN HELSEN STEFANIE BAUVOIS CAROLINE KOLKMAN NOUSJKA DANIELLE THOMAS BIJNENS BEAU de MAESSCHALCK FREDERIK GRUYAERT NADIA GUERROUI and YOU and offcourse also GOOF KLOOSTERMAN VINCENT HAGNAUER SASHA ECKERS ANTHE HERMANS SYTZE APERS NICK GERMEYNS TIM STEVENS LYNN HOFFMAN ALISON ENGELS JEAN-MARC HIERHOLZER JENS JANSSEN LISELOTTE van DEALE VICTOR ROBYN CLARISSE BRUYNBROECK VASCO REINQUIN ELKE de SCHOUWER MATTHIAS BROODHUYS EVA STEYNEN ELENA MINYYEYEVTSEVA PEPIJN RIJNDERS and NIELS VAES and many more…

> BORG / Antwerp Biennial – Red Fish Factory – Antwerp BE

> Elevator Pitch
with Nel Aerts, Kris Fierens, Fiona McKay, Tom Poelmans, Ruth van Haren Norman, The van Bergen and Walter Swennen
Base Alpha Gallery, Anwerp BE

> Raumte collective (tour)
Mutatus Mutantis (traffic#3), galerie mariondecannière / trampoline – Antwerp BE
Have you seen this exhibition, Kunstvlaai – Amsterdam NL
If it fits in, it goes on, Poppositions – Brussels BE
But I’m a lousy conformist, so I put it here (traffic#01),  Central Station – Antwerp BE

> Science of signs
with Timo van Grinsven
Universiteit Antwerp BE
‘Eenzaam aan de top’ door PingPongPoëzie: Thomas Koevoets, Koen Reijnen, Joeri Happel

> RIGHT AFTER THIS WORK
with Brenda Tempelaar
Kavka, Antwerp BE

“Karina Beumer’s (°1988)  werk ontstaat vanuit het plezier van het kijken en alledaagse verwonderingen. Ze maakt schilderijen, grote tekeningen, ruimtelijke vormen en exploreert hoe langer hoe meer de mogelijkheden van performance als een participatief gegeven. Ze gelooft dat haar generatie de condities kan creëren waarin hele bijzondere dingen kunnen gebeuren wanneer diverse integere artistieke praktijken elkaar ontmoeten.”
– BAMART, 2014

(residency)
> Irrgang / with Annalena Muller, Roland Roos, Nina Hebting und Philipp Messner – D i e   W e i n h a l d e – Zürich CH
>Kleine Ursache grosse Wirkung, with Daniele Buetti, special thanks to Valerie Van den Abbeele, Sankt Moritz CH

now i only dance samba, Sankt Moritz CH, 2014

now i only dance samba, Sankt Moritz CH, 2014

tadaa! Sankt Moritz CH, 2014

tadaa! Sankt Moritz CH, 2014

(actions)
> Nie jetzt – Kunst aus Zürich / 4th december /silkscreen of ‘detour’ drawing on 400 sandwich wraps in the Milchbar of Roland Roos / Helmhaus Zürich CH
> Spending 8 working days in ExtraCity Kunsthal, during the exhibition Allegory of the Cave painting, Antwerp BE
> eating a little bit of Navid Nuur’s sculpture: Mineralium, Extra City, Antwerp BE
> Friends of mine / collaboration with Gabriella Disler / ’Getting rid of Karina Beumer’s work’ / MAXXX Project Space – Sierre CH
> carrying the Swiss flag for six days, Sankt Moritz CH
> participating in Good Feelings in Good Times / Roman Ondak / 14 Rooms / Basel CH
> einen Monat arbeiten in die Fabrik von Roland Roos, Manor Kunstpreiss / Kunstmuseum Luzerne CH
> being selected to be nominated for the Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst – Amsterdam NL
> spending 38,5 hours in Arles FR
(Einer der (heute) berühmtesten Einwohner von Arles war 1888/89 der Maler Vincent van Gogh)
> ‘getting rid of Karina Beumer’s work’ – this long-duration project started in juli 2014

> participating in No Future Musical, by echo + seahell
Been & Döner (with Edwin Deen)

(performances)
>  Lustraum, Arti et Amicitiae, Amsterdam (NL)

> OEI & ELA paintings / 15 december: supported by The Megaphone-Ensemble / manifestatie chaos, Brussels (BE)
> Exhibiting AND, with Karina vs. Karina, Hermitage, Saint Petersburg RU
> Artists by night / 24 uur met: Karina / Karina vs. Karina / Lokaal 01 / Antwerp BE
also with (works of): Casablanca Collective, Christine Clinckx, Tine Colen, Serge El Moussaoui, Thomas GrØdal, René Heyvaert, Ada Van Hoorebeke, Pieter Jennes, Elisabeth Ida, Frederik Lizen, Bram van Meervelde, Guy Mees, Renée Simons, Wouter Straetmans, Frederik Verlinden, Veronik & Sophie, and Sarah de Wilde

> Karina AND Karina (#04 p4) TOTAL ART WORKOUT –  museum de Pont – Tilburg NL
An aerobic dance class with movements from art history.
concept: Linde Luyten, Line Broeckx, Julie Van de Meuter, Karina van Leengoed and Karina Beumer

museum de Pont / photo: Dorenda Verhaegen

museum de Pont / photo: Dorenda Verhaegen

> Karina vs. Karina (#04 p3) TOTAL ART WORKOUT –  galerie mariondecannière / trampoline –Antwerp (BE)

Screen Shot 2019-02-14 at 11.40.31

> Choose what you want to do, or watch someone else doing it. /  Pierre Bal-Blanc & Arthus Cools & Jean-Baptiste Decavele & Nico Dockx & Yona Friedman & Le Gambit P8 & Claudia Sarcia Sosa & Erik Hagoort & Egon Hanfstingl & LATENTgroup & Geert Lernout & Johan Pas & Louwrien Wijers & – (the new conversations 7) – tea ceremony with LATENTgroup – Bretigny FR

(prize)
> Jan van Rijswijckprijs WARP – Antwerp BE / Dublin IE

(workshop)
> Total Art Workout, Karina vs. Karina, Rietveld academy Amsterdam NL

Rietveld academy Amsterdam / photo: Edwin Deen

Rietveld academy Amsterdam / photo: Edwin Deen

(masterclasses)
> ’Kleine Ursache grosse Wirkung’ mit Daniele Buetti, Sankt Moritz (CH)

> ‘latent encouters’, with LEG, Nico Dockx and Erik Hagoort. And Elena Belova, Daria Bliznyuk, Svetlana Busygina, Bau Evers,Vesna Faassen, Anna Fyrsten, Maika Garnica, Misha Kachalov, Julia Kolesov, Arseny Konnov, Linde Luyten, Alexandra Nenko, Prana Nibbering, Marfa Pershina, Irina Shiribokova, Ersi Va, Karina Vanleengoed, Natalya Vasilevna, Lukas Verdijk, Sergey Zhilin, Andrea Zrno /  Saint Petersburg RU
> A l’ Etat Sauvage / MAD – Saint-Bonnet-Tronçais – Auvergne FR

(online) www.lokaal01.org
> Karina vs. Karina: Sky piece

> Karina vs. Karina: 24 uur met …
> Karina vs. Karina: AND
> Karina vs Karina: This is competition

2013
(exhibitions)
> What do you mean what does it mean / ExtraCity – Antwerp BE

> RHUBARB / with Simon Kentgens, Simon Niks, Thomas Koevoets, Jonathan Huygens, Kunstpodium T – Tilburg NL

DSC03089

“Door de toeschouwer letterlijk buiten te sluiten ontstaat in Kunstpodium T juist een hele tastbare relatie met die toeschouwer. De kijker wordt immers bewust gemaakt van zijn eigen aan- of afwezigheid. De kunstenaars sloten zich vier uur lang binnen op, en zetten hun dagelijkse atelierverrichtingen voort, zoals het schilderen van de wand, schilderen op papier en het lezen van een boek. Een enkeling kreeg een nieuw kapsel aangemeten. Voor de ramen probeerde het publiek een glimp op te vangen van wat zich binnen afspeelde, zich maar voor een gedeelte bewust van  het feit dat zij hetgeen zijn dat bekeken werd.”
– Brenda Tempelaar

> HOUSE OF TALENT / Galerie Tydeman – Dutch  Design Week – Eindhoven NL
> With or without / Showroom – Antwerp BE

“Het werk van Karina Beumer is een weerspiegeling van haar energieke gedachtewereld. Haar eigen realiteit krijgt de kleur van vrolijkheid die de toeschouwer zou kunnen zien als humor. Alles wat gemaakt wordt dient tot kunstwerk. De grens tussen leven en kunst is verdwenen. Het leven wordt esthetisch (applaus Schopenhauer). Karina wil dat haar werk secondes voor het beschouwen opgedroogd is. Het ‘kunstenaars-zijn’ wordt beschreven door letterlijk vragen op het werk te zetten. Deze vragen zijn, hoe simpel ze mogen klinken en logisch ze ook lijken, van belang voor iedere schilder. Deze vragen bevinden zich ook beeldend in het werk. De schilderijen en tekeningen hoeven niet hun best te doen de toeschouwer in zichzelf op te slurpen. De toeschouwer blijft op zijn plek. Hij kijkt naar een verzameling bergen van verschillend formaat. De bergen hebben alleen vorm en kleur. De diepte is een vanzelfsprekendheid en is daarom niet aanwezig. (…) De mensen om Karina heen maken het leven en daarmee haar werk. Leve de kunst! Kunst de leve! Kunst=Leven=mooi!”
– Timo van Grinsven, maart 2013


> ex-positie / De Fabriek – Eindhoven NL

> LES PEUPLIERS MUSEUM _ / audioguide by Prana Estu – Le Corbusier-house – Antwerp BE
> Do not understand what you see / with Prana Estu + Showroom – Antwerp BE
> Once more unto the breach, dear friends, once more / Lokaal01 -Breda NL
> Loud noises (solo show) / Toonbeeld – Terneuzen NL

“The artist as a performer. De presentatie van het werk is het werk. Het afgebakende gebied wordt met de buitenwereld verbonden door een witte en een oranje stroomkabel die aan weerszijde energie uit de muur trekken. De opgedane energie wordt vervolgens omgezet naar één video, wat één van de twee kabels praktisch gezien overbodig maakt. Echter, het is onmogelijk te zeggen welke kabel het minst bijdraagt aan het uiteindelijke overzichtswerk.

De installatie is gebaseerd op fragmenten in Istanbul, Zürich, en Antwerpen. Een opengeslagen schetsboekje navigeert de toeschouwer langs deze plekken en toont dagelijkse taferelen waarin de kunstenaar zelf regelmatig wordt geportretteerd. De vervaardiging van het zelfportret is voor Karina Beumer een manier om zichzelf aanwezig te maken. Een plek in de wereld, maar ook in het schilderij of de tekening. Deze plaatsen waar men zich kan bevinden zijn voor Beumer inwisselbaar. Zij portretteert zichzelf in de weerspiegeling, niet van wat er is, maar wat zij zou willen zien. De toeschouwer wordt herhaaldelijk geconfronteerd met het onuitputtelijke, het energieke dat de kunstenaar kenschetst. We kijken met haar mee, naar een moment waarop zij een presentatie geeft. De onhandigheid waarmee de mens spreekt is in het portret gevangen, een soort goed uitgekiende zelfspot die kritiek op het werk in zichzelf vangt.”
– Brenda Tempelaar, 2013

(residency)
> ex-positie / De Fabriek – Eindhoven NL
film door Thijs van Gasteren:

(performances)
> Spending time with the painting, Karl Tellermann, JM Basquiat and with Timo van Grinsven and Prana Estu. A two weeks exhibition show. With four vernissages and one finissage. Lls101, Antwerp BE
> KARINA vs. KARINA badmintonperformance, (with Karina van Leengoed) at the finissage of What do you mean what does it mean – Extra City – Antwerp BE
> Sweet sweat – M HKA (oa. with Prana Estu and Timo van Grinsven) (and David Maroto) – Antwerp BE

2012
(exhibitions)
> I love Breda / Museum of the image – Breda NL
> Incubate / Koepelhal – Tilburg NL
> Graduationshow / Sint Joost – Breda NL

kijken naar water - olieverf op paneel - 2011 (particuliere collectie)

kijken naar water – olieverf op paneel – 2011 (particuliere collectie)

> Elementaire deeltjes / Apart Lokaal01 – Breda NL
> Blue monday / Apart – Lokaal01 – Breda NL
> Breaking the wall / De Fabriek – Eindhoven NL

(action)
> Sterren op het doek
With Frank E Hollywood, Amke Hulsbos, Hanneke Groenteman and Jeroen van Koningsbrugge, NL2

2011
(exhibitions)
> Incubate /  Faxx gabouw – Tilburg (NL)
> Maar … enzovoorts / Lokaal01 – Breda (NL)
> Nomination show / Hans Brinker Trophy – Amsterdam NL

(performances)
> living table / with: Trijnie Nanninga, Brenda Tempelaar, Margot Zweers / Museum Jan Cunen – Oss (NL)
> dit is Wit / de Geest moet waaien / with: Trijnie Nanninga, Brenda Tempelaar, Margot Zweers, Arie Boomsma and Nico Dijkshoorn / wintertuin – Arnhem NL

(nomination)
> Hans Brinker Trophy – Amsterdam NL

over drijven - 220 x 380 cm - olieverf op onbespannen rayon - 2012 - particuliere collectie

over drijven – 220 x 380 cm – olieverf op onbespannen rayon – 2012 – particuliere collectie

(stel je voor dat we elkaar allemaal begrijpen)
(Ik ben heel tevreden met de situatie, maar het had ook anders gekund.)
(Dalen is zoiets als langzaam vallen.)
(Mensen die door elkaar na te doen, in elkaar veranderen.)
(Mijn bondgenoten van dit moment.)
(We komen hier nooit meer weg.)
(Zou u de vraag kunnen herhalen?)
(Ik zou het zelf graag samenvatten als: schijnbewegingen rond het doel.)
(mmmm m mmmm m mmmmm)
(whoe hoe hu huuuuwhoooooo)

To whom it may concern
2012 – now …