/ Deep dark mountain thoughts

 

in Molly_small

 

 

DSC07681_grot small

speciale dank aan Katrin Kamrau, Charlotte Van Buylaere, Greet Vlegels, Alan Quireyns, Lin Gerritse, Pierre Coric, Emu Séné, Steven, Lukas Verdijk, Molly, Pierre, Margot Zweers, Welmer Keesmaat, Philip Filip, Baptiste Audousset, Walter Swennen

“Karina Beumer werkt in dit eerste deel van de residentie verder op de video ‘Deep Dark Mountain Thoughts’ en dwaalt net als Molly, de protagonist uit de video, gedurende twee maanden door de residentie. Molly, die in de residentie verblijft, wordt getuige van de geboorte van een soortgenoot. Een creatieproces dat Beumer op verschillende plekken in de residentie activeert. Tegelijkertijd worden de avonturen van Molly gedocumenteerd in een residentie-dagboek en krijgt iedereen die in het huis rondloopt een plaats in Molly’s queeste. Beumers’ werk vertrekt steeds vanuit de tekenkunst, maar leidt vaak tot andere kunstvormen zoals muziek, sculpturen, videokunst, publicaties en animatie. In haar vreemde universum brengt zij banale zaken in contact met eigen creaties. Haar werk is kritisch humoristisch.”
Charlotte van Buylaere, AAIR, oktober 2019

“In this first part of the residency, Karina Beumer continues to work on the video “Deep Dark Mountain Thoughts” and wanders, just like Molly the protagonist from the video, through the residency. Molly, who resides at the residency, witnesses the birth of a fellow-species. A creation process that is activated by Beumer in various corners of the residency. At the same time, Molly’s adventures are documented in a residency-diary and everyone who walks around in the house is entangled in Molly’s quest. Beumers’ work always starts from drawing, but often leads to other art forms such as music, sculptures, video art, publications and animation. In her alien universe she connects banal issues with personal creations. Her work is critically humorous.”

The following pictures are taken by Matthias Yzebaert

Karina Beumer_P1050557_MatthiasYzebaert

(…)