(…)

Dit absurde en ludieke videodagboek vertelt het verhaal van (en door) Ron, die sinds 5 jaar leeft met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), waardoor hij verdwaalt en vergeet. Ron heeft zijn leven vastgelegd in dagboeken en hij schrijft nu een boek over zijn leven met NAH. Op het moment dat zijn dochter Karina erachter komt dat Ron haar hierin beschrijft als juweel maker in Monaco besluit ze zijn boek te gaan verfilmen. (…) schippert tussen werkelijkheid en een manipulatie daarvan. Ron en Karina belanden in een avontuur over het manipuleren van herinneringen, het visualiseren van gedachten, het willen invullen van zwarte gaten, het obsessief documenteren van het leven en over het zoeken naar een taal om elkaar, zonder te onthouden, in kunnen ontmoeten.

This absurd non-linear and playful video diary tells the story of (and by) Ron, who has been living for 5 years with a Aquired Brain Injury (ABI), causing him to get lost and to forget. Ron has documented his whole life in diaries and he is now writing a book about living with ABI. The moment his daughter finds out that Ron describes her as a jewel maker in Monaco, she decides to turn his book into a film. (…) hovers between reality and a manipulation of it. We end up in an adventure about manipulating memories, visualising thoughts, wanting to fill in black holes, obsessively documenting life and about looking for a language in which we meet each other without remembering.

Dit project wordt gesteund door het Nederlands Films Fonds en het Mondriaan Fonds.

📸 filmstill uit (…), Karina Beumer 2022, cinematograaf ontvoeringsscène: Ilse van Loon
📸 filmstill uit (…), Karina Beumer 2022
📸 filmstill uit (…), Karina Beumer 2022