/ bio

NL Karina Beumer houdt er een interactieve artistieke praktijk op na die in stand wordt gehouden door in dialoog te treden met – of geboeid te worden door – iets of iemand anders. Dit resulteert in video’s, installaties en publicaties die ontstaan uit tekeningen van observaties en onaangekondigde performances. Beumer zoekt naar een absurde en surreële relatie tussen het innerlijke (gedachten, miscommunicatie) en de fysieke wereld (taal, netwerken). In een droomachtig universum verbindt ze banale kwesties met persoonlijke fantasieën door gebruik te maken van strategieën van bestaande structuren zoals popsongs, blockbusters en live action rollenspellen.

ENG Karina Beumer’s interactive artistic practice is brought to life by being in conversation with — or captivated by — something or someone else. Beumer searches for an absurd and surreal relationship between the inside of the head (thoughts, miscommunication) and the physical world (language, networks). In a dream-like universe she connects banal issues with personal fantasies, using strategies from existing structures such as pop songs, blockbusters and live action role playing.

FR Karina Beumer a une pratique artistique interactive qui reste vivante par le biais de conversations avec — ou en étant captivée par — quelque chose ou quelqu’un. Cela se traduit par des vidéos, des installations et des publications qui émergent de dessins d’observations et de performances imprévues. Beumer recherche une relation absurde et surréaliste entre l’intérieur de la tête (pensées, communication défectueuse) et le monde physique (langage, réseaux). Dans un univers onirique, elle relie des questions banales à des fantasmes personnels en utilisant des stratégies de structures existantes telles que les chansons pop, les blockbusters et les jeux de rôles grandeur nature.