/ Terms of Conditions

Selling points: Stroom Den Haag NL, San Seriffe Amsterdam NL, Luddites Antwerpen BE, Museum Dhondt-Dhaenens, Sint-Martens-Latem BE or karinabeumer@hotmail.com

Beste lezer,

Terms of Conditions is een choose-your-own-adventure book waarin de lezer een freelancer belichaamt die zichzelf ontslaat en op precies hetzelfde moment door zichzelf ontslagen wordt. De lezer bepaalt het vervolg van het verhaal (en de gevolgen van deze acties) door te kiezen. 

Vragen onderweg: In hoeverre ben je zelf al een product? Wie werkt voor wie? Is het werk als je er niet voor betaald wordt? En hoe zit het met mensen die veel geld verdienen aan je specifieke onzekerheid, aan je angsten, verlangens en dromen?

Speciaal voor de book launch ontwikkelde ik een choose-your-own-adventure tentoonstelling, waarin enkele hoofdstukken uit het boek tot leven worden gewekt. Deze tentoonstelling/book launch opent op 29 mei in de Bovenkamer van Fred & Ferry Gallery, van 13u tot 18u, en is te bezoeken tot en met 19 juni.

NB. Omdat het boek over arbeidscondities spreekt leek het me logisch en spannend om mijn werk hiervoor deels uit te besteden: ik stuurde een vacature uit voor een vervanger die mij voor vijf achtereenvolgende weken (20 oktober 2020 tot 23 november 2020)  in mijn artistieke praktijk (betaald) zou gaan vervangen. Uit de sollicitanten koos ik Annelein Pompe die in deze periode verder werkte aan Terms of Conditions, waarvoor ze de introductie schreef, De mens die niets regelde, een extra verteller introduceerde en een interview afnam met Lisette Olsthoorn. Ook gaf Annelein een lezing LUCA Brussels over de rol van animatie in mijn werk, Annelein volgde mijn e-mails op en schreef een verslag over haar ervaringen: Dagboek van een vervanger. Op 13 juni gaat Annelein namens mij het podium op in iii, Den Haag, een videoscreening en Q&A die in de vervangingsperiode werd uitgesteld wegens COVID-19 maatregelen. Annelein en ik besloten dat Annelein deze Q&A toch zal doen, omdat zij dit zo vast legden in het vervangingsprojectcontract. Annelein zal op 29 mei van 14u-17u aanwezig zijn in de BOVENKAMER van FRED&FERRY GALLERY om boeken te signeren. 

Terms of Conditions is te koop voor €39,99. 

Dit project werd ondersteund door het Mondriaan Fonds en de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid.

🚪
🚪

Dear reader, 

Welcome to the book launch/exhibition of Terms of Conditions, a project by Karina Beumer

Terms of Conditions is a choose-your-own-adventure book in which the reader embodies a freelancer who simultaneously fires herself and resigns. What are the complications of these actions? The reader determines the story by choosing.

Some questions along the way: To what extent are you already a product yourself? Who works for whom? Is it work if you don’t get paid for it? And what about people who make money from your specific insecurities, from your fears, desires and dreams? 

Specially for the book launch I developed a choose-your-own-adventure exhibition in which some chapters of the book will be brought to life. The book launch opens on May 29 in the Bovenkamer of Fred & Ferry Gallery, 13h-18h and is on view until June 19.

NB. Because the book speaks about working conditions, it seemed logical and exciting to Karina to partly outsource her work: Karina send out a vacancy for a substitute to replace her in her artistic practice for five consecutive weeks (20 oktober 2020 to 23 november 2020). Out of the applicants, Karina choose Annelein Pompe who in this periode continued working on Terms of Conditions, for which she wrote the introduction, The human who didn’t arrange anything, introduced an other narrator and conducted an interview with Lisette Olsthoorn. Also Annelein gave a lecture in LUCA Brussels about the role of animation in the work of Karina Beumer, followed up on Karina’s work emails and wrote a report about her experiences during this period: Dagboek van een vervanger (Diary of a substitute). On June 13 Annelein takes the stage on behalf of Karina after a film screening in iii, The Hague, which was postponed because of the COVID-19 measures. Annelein and Karina decided that Annelein will do this Q&A anyway, because they signed for this in the substitute-project-contract. Annelein will be present on May 29, 14h-17h in the BOVENKAMER of FRED&FERRY GALLERY to sign books.

Terms of Conditions is for sale for €39,99. 

This project is generously supported by the Mondriaan Fund and the culturele activiteitenpremie van de Vlaamse Overheid.


Een gespleten bestaan, door Marian Donner in De Groene Amsterdammer Nr 35, 2021
 
 


 
De keuzebalie (p. 4,5,6), performance: Marthe Cornelissen, foto: Tomas Uyttendaele
 
De keuzebalie (p. 4,5,6), performance: Marthe Cornelissen, foto: Tomas Uyttendaele
p. 186 en p. 252, foto: Tomas Uyttendaele
foto: Tomas Uyttendaele
 
 
The narrator, foto: Tomas Uyttendaele
foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele
foto: Tomas Uyttendaele
foto: Tomas Uyttendaele
p. 12, foto: Tomas Uyttendaele
p. 12, foto:Tomas Uyttendaele

 

p 186, foto: Tomas Uyttendaele
p 186, foto: Tomas Uyttendaele

p. 252, foto: Tomas Uyttendaele
p. 252, foto: Tomas Uyttendaele
 
 
p. 252, foto: Tomas Uyttendaele
p. 252, foto: Tomas Uyttendaele
p. 418, foto: Tomas Uyttendaele
p. 418, foto: Tomas Uyttendaele
 

“I’m starting to feel like a fat anthropologist in the jungle of her fast mind. She is a kind of reporter from the parallel universe where jokes have become an everyday occurrence. Still appreciated, but due to the time difference, not always funny. However they have a full right to exist. The conditions are as moldable as the clay of the hands growing out of her camera. The autonomy of ideas and the exclusive right to ideas and images is fading. The rule is to eliminate myself.” — The substitute

29 May 2021, 14h-17h, Signing session Karina Beumer (by Annelein Pompe) Image: The training of the signature. Photo by Tomas Uyttendeale.

signeersessie door Annelein Pompe (vervanger), foto: Tomas Uyttendaele

foto: Tomas Uyttendaele
De keuzebalie (p. 4,5,6), performance: Marthe Cornelissen, foto: Tomas Uyttendaele