Dagboek van een vervanger

Selling points: Vincent van Gogh Huis Zundert NL, Stroom Den Haag NL, San Seriffe Amsterdam NL, Museum Dhondt-Dhaenens, Sint-Martens-Latem BE or karinabeumer@hotmail.com (and soon via Geen Pijn (No Pain))


EUR 19,99 (ex shipping)

Begin september 2020 plaatst Karina Beumer een vacature waarin ze haar eigen kunstenaarschap als baan aanbiedt (betaald). De vervanger zal haar werkzaamheden voortzetten, zowel voor als achter de schermen. Annelein Pompe reageert op de vacature, nog niet helemaal bewust van wat haar te wachten staat. In ‘Dagboek van een vervanger’ beschrijft ze —per uur— haar verslag van deze periode.

At the beginning of September 2020, Karina Beumer posts a vacancy in which she offers her own artistry as a job (paid). The stand-in will continue her work, both in front of and behind the scenes. Annelein Pompe responds to the vacancy, not yet fully aware of what awaits her. In ‘Diary of a substitute’ she describes — hourly — her report of this period.


screening + Q&A
> Matters of Being
filmscreening: Was het maar zo makkelijk
iii, Den Haag, NL
13.06.2021
with: Anna Moreno
and: Annelein Pompe (substitute of Karina Beumer)
special thanks to: Nele Brökelman

“In de zomer van 2020 stuurde beeldend kunstenaar Karina Beumer een vacature uit voor een vervanger die haar vijf achtereenvolgende weken tegen betaling zou vertegenwoordigen. Ze was geïnteresseerd geraakt in arbeidscondities, meer bepaald in die van haar eigen wankele bestaan als freelancer, en wilde zichzelf ontslaan. De nieuwe werknemer zou haar zakelijke mails beantwoorden, namens Karina Beumer het podium in Den Haag betreden na een screening van haar film, een lezing geven over de rol van animatie in haar werk en hoofdstukken ontwikkelen voor haar boek Terms of Conditions, dat ze omschrijft als een Choose Your Own Adventure Book. De vervanger kreeg de volledige verantwoordelijkheid om naar eigen goeddunken in naam van Karina Beumer werkzaamheden op touw te zetten.

De functieomschrijving stipuleerde dat je uitstekend moest functioneren onder nakende deadlines en adequaat kon reageren op onvoorziene omstandigheden.

Quasi onmiddellijk schreef ik Karina Beumer een mail: ‘Ik wil mij hierbij kandidaat stellen om u te vervangen, in wat voor vorm dan ook, of om u te volgen. Ik zal over deze missie schrijven, als u dat vraagt, of mijn mond houden. Ik kijk er naar uit om Karina Beumer te vervangen, ik kijk er naar uit om te schrijven over het leven en werk van Karina Beumer.’

Mijn brief teruglezend betrap ik mezelf op mijn blindelingse vertrouwen aangenomen te worden voor de opdracht.”

Maarten Inghels, kunstenaarsportret voor Morpho

In the summer of 2020, I sent a job application to visual artist Karina Beumer. She was looking for a replacement for herself, someone paid to represent her for five consecutive weeks. She had developed an interest in employment conditions, notably those of her own dubious existence as a freelancer, and she wanted to fire herself. The new employee would reply to her business e-mails, take the part of Karina Beumer on stage in the Hague after a screening of her film, give a lecture about the role of animation in her work and develop new chapters for her book Terms of Conditions, which she describes as a choose-your-own-adventure book. Her replacement would be given full responsibility to use their own discretion in setting up and completing work in the name of Karina Beumer.

The job description stipulated that you had to have an outstanding ability to function in the face of imminent deadlines and react adequately to unexpected situations.

Almost immediately, I sent an e-mail to Karina Beumer: ‘I would like to be considered to replace you, in whatever form, or to follow you. I will write about this mission, if you wish, or keep my silence. I look forward to replacing Karina Beumer. I look forward to writing about the life and work of Karina Beumer.’

In retrospect, as I read my letter, I catch myself in my blind faith that I would be hired for the assignment.

Maarten Inghels, artist portrait for Morpho

Dagboek van een Vervanger is te koop voor EUR 19,99 (ex shipping) via MDD of karinabeumer@hotmail.com

boekpresentatie in Woning Van Wassenhove, Museum Dhondt-Dheanens BE, foto: Rik Vannevel
boekpresentatie in Woning Van Wassenhove, Museum Dhondt-Dheanens BE, foto: Rik Vannevel
boekpresentatie in Woning Van Wassenhove, Museum Dhondt-Dheanens BE, foto: Rik Vannevel
boekpresentatie in Woning Van Wassenhove, Museum Dhondt-Dheanens BE, foto: Rik Vannevel